dot
bulletขั้นตอนการสมัครสมาชิก
dot
สมาชิก Login มีสิทธิเพิ่ม
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletLogin ไม่ได้
dot
สืบค้นข้อมูลใน crma32.net

dot
dot
ประธานกรรมการรุ่น จปร.32
dot
bulletพลตรีนเรนทร์ สิริภูบาล
bulletคณะกรรมการรุ่น (ปี 56-57)
dot
กิจกรรมรุ่น
dot
bulletประชาสัมพันธ์
bulletพัฒนาสัมพันธ์
bulletช่วยเหลือเกื้อกูล
bulletกอล์ฟการกุศล
bulletยิงปืนชิงถ้วยพระราชทานฯ
bulletประกวดพระเครื่อง
dot
อดีต ปัจจุบัน อนาคตของเรา
dot
bulletทำเนียบ จปร.32
bulletชีวิต นนร.จปร.32 (23-27)
bulletปูมรุ่น จปร.32 (21-55)
bulletยุทธศาสตร์ จปร.32 (ย่อ)
bulletบันทึกทหารกล้า
bulletหอเกียรติยศ
bulletรายนามประธานรุ่น
bulletคณะกรรมการ/คณะทำงาน
bulletเพื่อนผู้จากไป
bulletAlbum ภาพกิจกรรม
bulletบทความสมาชิก
bulletคำสั่งที่น่าสนใจ
bulletComputer
dot
ข้อมูลลับเฉพาะ จปร.32
dot
bulletข้อมูลติดต่อสมาชิก จปร.32
bulletระเบียบรุ่น จปร.32
bulletสถานภาพการเงินรุ่น/สมาชิก
bulletยุทธศาสตร์ จปร.32 (เต็ม)
bulletการประชุมคณะกรรมการ ฯ
bulletงานสังสรรค์ จปร.32 ปี 56
bulletงานสังสรรค์ จปร.32 ปี 55
bulletแบบตอบรับ
bulletจปร.32 สัมพันธ์
bulletกระดานเสวนา จปร.32
bulletกระดานเสวนา จปร.32 (เหนือ)
bulletกระดานเสวนา จปร.32 (อีสาน)
bulletกระดานเสวนา จปร.32 (ใต้)
bulletความมั่นคงของชาติ
bulletมติชนรายสัปดาห์
bulletวันไหนไหนก็ไม่หมู
bulletปกปิด
dot
Facebook
dot
bulletครอบครัว จปร.32
bulletPage จปร.32
bulletกลุ่ม จปร.32
dot
วีดีทัศน์
dot
bulletจปร.32 ปี 2549
bulletจปร.32 ปี 2550
bulletจปร.32 ภาค 1 ปี 2555
dot
เพื่อน 2137
dot
bulletกระดานเสวนา 2137
bulletFB เตรียมทหาร ๒๑
bulletนนอ.28 (ตท.21)
bulletนรต.37 (ตท.21)
dot
ผู้สนับสนุน
dot
bulletทหารดอทคอม
bulletFB ทหารดอทคอม
คำสั่ง ทบ. ๒๙๑/๒๕๕๕ ให้นายทหารรับราชการและปรับเงินเดือน

คลิกลิ้งค์ด้านล่างเพื่อเปิดเอกสาร คำสั่ง ทบ. ๒๙๑/๒๕๕๕ ให้นายทหารรับราชการและปรับเงินเดือน (รอง ผบ.พล. ผบ.กรม ผอ.กอง)

====>ไฟล์คำสั่ง  291-55.pdf  <====

 
คำสั่งที่น่่าสนใจ

คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนนายทหารสัญญบ้ติ สังกัด ทบ. ประจำปี 2555 (ครึ่งปีหลัง 1 ต.ค.55) พ.อ.พิเศษ ลงมา
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้นายทหารรับราชการ แต่งตั้ง นายพล 1 ต.ค.55
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนนายทหารสัญญบ้ติ สังกัด ทบ. ประจำปี 2555 (ครึ่งปีแรก 1 เม.ย.55) พ.อ.พิเศษ ลงมา[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (150548)

ในส่วนของ จปร.32 มีดังนี้.-

พ.อ.วัชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เป็น รอง ผบ.รร.สห. สห.ทบ.

พ.อ.ณรงค์ พฤษารุ่งเรือง เป็น รอง ผบ.พล.ร.11

พ.อ.ณัฐดนัย บุญถาวร นายทหารสื่อสารประจำ สส.  (วรพจน์ บุญถาวร)

พ.อ.สุเทพ หิมารัตน์ เป็น ผอ.กอง พธ.ทบ.

พ.อ.วาสิฐฎ์ มณีโชติ ผบ.ร.29

พ.อ.ศตวรรษ รามดิษฐ์ ผบ.มทบ.12

พ.อ.ปราการ ปทะวนิช รอง ผบ.จทบ.ส.บ.

พ.อ.มาโนชญ์ รัตนเลขา เสธ.พล.พัฒนา1

พ.อ.สมศักดิ์ เครือเช้า ผบ.กอง.กช.

พ.อ.วีระวัจน์ ทองมั่นคง เสธ.มทบ.12 (วีระวัฒน์ ทองมั่นคง)

 พ.อ.สุรพล เอี้ยวสุวรรณ เสธ.จทบ.ร.บ.

พ.อ.อภิชาติ สุขแจ่ม เสธ.จทบ.ก.บ.

พ.อ.พรรณพิศิษฐ์ ทรรพวสุ ผอ.กขว.ทภ.2

พ.อ.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.ร.8

พ.อ.สมชาย เพ็งกรูด รอง ผบ.จทบ.ร.อ.

พ.อ.วินัย เจริญศิลป์ เสธ.จทบ.ร.อ.

พ.อ.สุภโชค ธวัชพีระชุย เสธ.พล.ร.4

พ.อ.อภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ รอง ผบ.พล.ร.4

พ.อ.จีรธาดา จรรยาสุนทร เสธ.พล.พัฒนา 3 (เกษม วังสุนทร)

พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร ผอ.กยก.ทน.3

พ.อ.ณัฐวุฒิ ชุนหนันท์ เสธ.พล.ร.7

พ.อ.บุญยืน อินกว่าง ผบ.ร.7

พ.อ.จำรัส สิงห์ต๊ะแก้ว รอง ผบ.จทบ.ต.ก.

พ.อ.ดุษิต ปุระเสาร์ เสธ.จทบ.พ.ช.

พ.อ.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.ร.153

พ.อ.อาคม พงษ์พรหม เสธ.พล.ร.15

พ.อ.ภาสกร ทวีตา เสธ.มทบ.41

พ.อ.ประเสริฐ ขวัญชัย เสธ.จทบ.ช.พ.

พ.อ.จำรัส สังขวร ฝสธ.ประจำ ทภ.4

พ.อ.ประชุม พันธ์โสตถี ผบ.ร.15

พ.อ.จีรัชย์ บุญชญา ผบ.กรมพัฒนา 4 (จีรพันธ์ ชื่นชมบุญ)

พ.อ.แมนศักดิ์ บุญโพธ์แก้ว ผบ.ศคบ.บชร.4

พ.อ.วรพล วรพันธ์ เสธ.จทบ.ป.น.

พ.อ.ชาตรี กิตติขจร ผบ.รพศ.5

พ.อ.สุนัย ประภูชะเนย์ รอง ผบ.รร.สศพ.ศสพ.

พ.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสธ.พล.ม.2 รอ.

พ.อ.พัลลภ เฟื่องฟู เสธ.พล.ปตอ.

พ.อ.ชัยณภณท์ เอนกเวียง ผบ.หน่วย ขกท.

พ.อ.สันทัด วรรณศิลปิน ผอ.กอง รร.การบิน ทบ.

พ.อ.ประมวล จันทร์ศรี ผอ.กอง กรม นนร. รร.จปร.

พ.อ.อำนาจ นาคศรี ผบ.ศฝยว.ทบ.

 

ตกหล่นใคร บอกด้วย สำหรับมือถือของแต่ละท่านหาได้ที่ ที่ติดต่อ สมาชิก จปร.32

ผู้แสดงความคิดเห็น เบญจพล (benjapol5-at-msn-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-10-05 07:27:39 IP : 180.180.222.59


ความคิดเห็นที่ 2 (150549)

 ๑๗๕. พ.อ. จีรธาดา จรรยาสุนทร หมายเลขประจำตัว ๑๒๐๑๒๐๑๖๗๘

รอง เสธ.พล.พัฒนา ๓ (ชกท.๒๐๑๐) (อัตรา พ.อ.) เป็น เสธ.พล.พัฒนา ๓ (ชกท.๐๐๐๒) เดิมรับเงินเดือน
กรณีเป็นผู้ผ่านการประเมิน ระดับ น.๕ ชั้น ๑๙.๕ (๕๒,๒๖๐ บาท) ให้ปรับเป็นรับเงินเดือน ระดับ
น.๕ ชั้น ๒๐ (๕๓,๐๘๐ บาท)
 
 
ชื่อเดิมท่านคือ........เกษม   วังสุนทร.........ครับผ๊ม!!!!!!
ผู้แสดงความคิดเห็น wuttichai (wuttichai2137-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-10-04 11:52:25 IP : 182.53.127.57


ความคิดเห็นที่ 3 (150552)

Congratulation!! to everyone.

ผู้แสดงความคิดเห็น Chayan (chayand-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-10-04 12:47:49 IP : 27.55.0.237


ความคิดเห็นที่ 4 (150553)

 ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น prachya (pyavinci-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-10-04 13:00:01 IP : 202.29.98.3


ความคิดเห็นที่ 5 (150554)

 ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนทุกๆคนด้วยความจริงใจที่เจริญก้าวหน้าได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Sombat Onnu (sombat_crma32-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-10-04 13:43:05 IP : 223.204.237.49


ความคิดเห็นที่ 6 (150555)

ลำดับที่ ๖๒ พ.อ.ณัฐดนัย  บุญถาวร เป็น นายทหารสื่อสารประจำ สส. อีกคนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น jood (jr2132-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-10-04 16:47:10 IP : 110.170.117.204


ความคิดเห็นที่ 7 (150556)

 

๒๑๖. .. จีรัชญ์ บุญชญา หมายเลขประจําตัว ๑๒๓๕๐๐๐๙๙๔ นายทหารปฏิบัติการประจํา บก.ทบ. (ชกท.๐๐๐๒) เป็น ผบ.กรมพัฒนา ๔ (ชกท.๐๐๐๒) คงรับเงินเดือน ระดับ น.๕ ชั้น ๑๘.(๕๐,๖๔๐ บาท) กับ พ...เดือนละ ๕,๑๒๐ บาท             เดิมชื่อ จีระพันธ์ ชื่นชมบุญ น่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น huanatao ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-10-04 17:33:14 IP : 171.99.75.171


ความคิดเห็นที่ 8 (150557)

 ยินดีกับทุกท่านครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น kanatat chanakarn (au-23-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-10-04 19:45:43 IP : 101.51.106.15


ความคิดเห็นที่ 9 (150558)

 ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ ทุกท่านครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เจษฎาภรณ์(ปู) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-10-04 23:52:35 IP : 58.9.114.32


ความคิดเห็นที่ 10 (150559)

 แก้ไข และเพิ่มเติมตามที่ได้รับการแนะนำแล้ว ด้วยความขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เบญจพล (benjapol5-at-msn-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-10-05 06:37:20 IP : 180.180.222.59


ความคิดเห็นที่ 11 (150560)

 เอาใจช่วย เพื่อน ๆ น.4 ลุ้น ฝสธ. กับ นปก. ที่น่าจะออกติดตามมาเร็ว ๆ นี้ ช่วยกันส่งแรงใจครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เบญจพล (benjapol5-at-msn-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-10-05 07:25:45 IP : 180.180.222.59


ความคิดเห็นที่ 12 (150561)

ยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น หน่อง บ้านปูน ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-10-05 23:21:14 IP : 101.108.4.35


ความคิดเห็นที่ 13 (154293)

ทำไม พลอาสาสมัคร (เหล่า สห. ทั่บรรจุ มาสิบกว่าปี ไม่ติด สิบตรี สักที นายให้ความสัมคัญหรือไม่ อ้างแต่ไม่มีงบประประมาณ

ผู้แสดงความคิดเห็น 11 วันที่ตอบ 2013-01-08 15:24:08 IP : 49.49.200.51[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

ทุกท่านสามารถนำทุกส่วนของ Website ไปเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ได้ตามประสงค์ เว้นจะนำไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิก จปร.32

เบน และ จู๊ด รับบท Webmasters Email : intel@crma32.net
Go Home
กลับหน้าหลัก