เพื่อนผู้จากไป

 

รายชื่อสมาชิก จปร.32 ที่เสียชีวิต
ลำดับ ชื่อ-สกุล สาเหตุการเสียชีวิต/สถานที่ เมื่อ
1 นนร อดิศร

สุขอ่ำ

ฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นที่145

ลพบุรี

เม.ย.2526
2 นนร.สรรเสริญ

ทองคำวงศ์

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

กรุงเทพฯ

2526
3 นนร.นารท

พฤกษา

การฝึกหลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 73

ประจวบคีรีขันธุ์

มี.ค.2527
4 นนร.อนุพงษ์

วิทยาพูล

อุบัติเหตุรถไฟ

สระบุรี

2527 
5 ร.ต.เชิดศักดิ์

โสภา

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

ขอนแก่น

2529 
6 พ.ต.อนุพงศ์

บุญญะประทีป

ภารกิจป้องกันประเทศ

ช่องบก อุบลราชธานี

3 ก.พ.2530 
7 ร.อ.ทศพร

วงษ์มิตร

นักบินฯอุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตก

สุราษฎร์ธานี

2530 
8 พ.ท.ณรงค์

บัวงาม

นักบินฯ อุบัตเหตุฝึกบิน เฮลิคอปเตอร์ตก

ลพบุรี

2531
9 ร.อ.จุลเศรษฐ์

ราษฎรดี

ราชการสนามชายแดน

อุบลราชธานี

ก.ย.2532 
10 ร.อ.ศิริพจน์

วายโสกา

อุบัติเหตุทางรถยนต์

ปัตตานี

29 มี.ค.2534 
11 ร.อ.จิรศักดิ์

บรรเทากุล

อาการป่วย 

ร.พ.ค่ายสุรนารี นครราชสีมา

2535 
12 พ.ต.สมควร

มาลาศรี

อาการป่วย มาเลเรีย

กาญจนบุรี

2537 
13 พ.ต.สุรศักดิ์

พูนทรัพย์

อาการป่วย

ร.พ.พระมงกุฏฯ กรุงเทพมหานคร

1 ม.ค.2539 
14 พ.อ.(พ)ธราวุธ

บุนนาค

ราชการ อุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตก

กาญจนบุรี

23 ก.พ.2543 
15 พล.ต.อนุศักดิ์

ชูศักดิ์

ราชการ อุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตก

กาญจนบุรี

23 ก.พ.2543 
16 พ.อ.วีรพงษ์

ศานติธรรม

อุบัติเหตุ รถยนต์

กรุงเทพมหานคร

2548 
17 พล.ต.สนธิชัย

ตุ้มหิรัญ

อุบัติเหตุ รถยนต์

มอสโค รัสเซีย

25 ก.พ.2549
18 พ.ท.พัฒน์

แจ่มสุกใส

อาการป่วย

รพ.อิงคยุทธบริหาร ปัตตานี

2553 
19 พ.อ.(พ).ฉลอง

บุญชะม้อย

อาการป่วย

รพ.ค่ายสุรนารี นครราชสีมา

7 พ.ค.2555 
20 พ.อ.วรพงษ์

ชูโต

อุบัติเหตุ รถยนต์

อ.ลำสนธิ ลพบุรี

15 เม.ย.2556 
21 พ.อ.ธานี

นภามาศ

อาการป่วย

รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร

25 ต.ค.2556 
22 พ.อ.(พ)สัญญา

เกษตรเวทิน

อาการป่วย

รพ.อนันทมหิดล ลพบุรี

21 พ.ย.2557
23 พ.อ.(พ)ไกรสร (นิยม)

พันธจักร

อาการป่วย

นครสวรรค์

29 ก.ค.2558
24 พ.อ.(พ)สุรเดช

มะลิลา

อาการป่วย

รพ.สมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี

18 เม.ย.2559 
25 พ.อ.(พ)ธัญญสิทธิ์(สมใจ)

ศีลพิสุทธิ์

อาการไตวายเฉียบพลัน

รพ.พระมงกุฏเกล้าฯ กทม.

25 เม.ย.2561 
26 พ.ต.สุรเชษฐ์  จุระเสถียร

 

อาการป่วย โรคมะเร็ง 

รพ.กรุงเทพ กทม.

4

ม.ค.2562

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 5 ม.ค.2562

แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ พ.ต.วิชัย (ชุน) ID Line : wichai2132

 

Visitors: 241,350