คณะกรรมการรุ่น ปี 2550-2551

คณะกรรมการ จปร.32 ปี 2550 – 2551

คณะกรรมการกลาง 

 1. ประธาน                    สุชาติ  วงษ์มาก  
 2. ที่ปรึกษา                     ม.ล.ปนัดดา ,  สุรศักดิ์( ก๋ง )  , ณรงค์ (แดง)
 3. รองประธาน                มานะ (โถ)    ,  มนัส   
 4. ฝ่ายข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์          จุลเจน , เบญจพล  สุรชิน       บูรพา
 5. ฝ่ายหารายได้               พรเทพ,  ยุทธชัย, พัลลภ,อาทิตย์  นเรนทร์, อำนาจ (ต๋อง), ศรีศักดิ์
 6. ฝ่ายบันเทิง                  ประธาน  สุเมธี , วัชรพล
 7. ฝ่ายสวัสดิการ              สมภพ,  ชูเกียรติ   สุรศักดิ์ (ปู) 
 8. เหรัญญิก                      ชาญณรงค์ ( โต๊ะ)  ,  พีระ     
 9. เลขานุการ                   เบญจพล  ,  เฉลิมพล (แก้ว)   วรรนพ  

 

กรรมการหน่วย/พื้นที่

 1. กลุ่ม บก.ทบ.+ นสร.+ จบ.                                        วิรัตน์ ( แกะ )   
 2. กลุ่ม สส.+ สพ.+พธ.+สห.+ ขส.+สวพ.+สก.ทบ. + พบ. ณัฐดนัย( เขี้ยว )
 3. กลุ่ม  สบส.+ ยศ.ทบ. +  ขกท.                                  พรเทพ
 4. กลุ่ม ทภ.1+  มทบ.11 + นถปภ.รอ.                            อภิชาติ ( จก) 
 5. กลุ่ม พล.ร.2 + ปราจีนบุรี + ฉะเชิงเทรา+ ชลบุรี             วีรวัจน์ ( ดำ ) 
 6. กลุ่ม พล.ร.9 + กาญจนบุรี                                         วาสิฎฐ์ 
 7. กลุ่ม นปอ.                                                             พัลลภ 
 8. กลุ่ม ศร.              + เพชรบุรี + ประจวบ ฯ                  อำนาจ(ต๋อง)  
 9. กลุ่ม ศม.  + สระบุรี                                                 พิศล
 10. กลุ่ม ศป. +  ลพบุรี                                                  สราวุธ 
 11. กลุ่ม กช.  + ราชบุรี                                                 อาทิตย์
 12. กลุ่ม รร.จปร.+ รร.ตท.                                             สัญญา 
 13. กลุ่ม ทภ.2                                                             สุรชิน
 14. กลุ่ม ทภ.3                                                             อุกฤษฏ์ 
 15. กลุ่ม ทภ.4                                                             อดิศักดิ์ 
 16. กลุ่ม กลาโหม                                                         เจษฎาภรณ์ 
 17. กลุ่ม บก.ทหารสูงสุด                                               กฤติกร(อู๊ด)  
 18. กลุ่ม นทพ.บก.ทหารสูงสุด                                        อนิวรรต(ตึ๋ง) 
 
Visitors: 177,099