ช่วยเหลือเพื่อน

พล.ต.เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ ได้รับการประสานจาก น.อ.บัญชา บัวรอด ร.น. และ ร.อ. สุทธินันท์ หัตถวงษ์ ร.น.

          นรินทร์ รักเสนาะเป็นนักเรียนนายเรือ 78 แต่เนื่องจากระหว่างเรียนมีเหตุทำให้เพื่อนต้องออกไปประกอบอาชีพเดินเรือ

และเมื่อ ประมาณ10 ปีที่ผ่านมานรินทร์ได้ประสบอุบัติเหตุตกจากระวางเรือ ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเป็นอัมพาตตั้งแต่นั้นมา

ที่ผ่านมาเพื่อนนาย เรือ78 ได้ ดูแลกันบ้างตามกำลัง แต่เนื่องจากเมื่อคืนผมได้รับทราบจากภรรยาว่านรินทร์ มีอาการเลือดออกใน

กระเพาะและร่างกาย ทรุดลงทำให้ ต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดด่วนอีกครั้ง ผมทราบดีว่าทางภรรยาซึ่งต้องดูแลนรินทร์ มาเป็นระยะเวลา

นาน ไม่สามารถทำงานประกอบอาชีพเลี้ยงตน ได้ นับว่าเป็นภรรยาที่ประเสริฐ ไม่ทอดทิ้งกันมาเป็น 10 ปีโอกาสนี้ผมใครขอนำบุญมายัง

เพื่อนๆ หากใครประสงค์จะช่วยเหลือทรัพย์ คนละเล็กละ น้อยตามกำลัง เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล และครองชีพของนรินทร์ และภรรยา

สามารถโอนเงินเข้าบัญชีตามนี้

นรินทร์ รักเสนาะ. โดยนางณฐมน รักเสนาะ. ธ.กรุงไทย.ออมทรัพย์. เลขที่ 2530142165. สาขาศรีนครินทร์ก.ม.14.

           พล.ต.เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ เป็นคนกลางช่วยระดมการช่วยเหลือจากเพื่อนๆ (31 ต.ค-4 พ.ย.59) ได้ยอดรวม 200,000 บาท

 

          พล.ท.นเรนทร์   สิริภูบาล ประธานรุ่น จปร.32 ได้รวบรวมเงินจากเพื่อนๆ ช่วยเหลือ ครอบครัว พ.ต.วิชัย   ชุนประเสริฐดี เพื่อเป็นทุนหา

เลี้ยงชีพ และมอบให้ พ.อ.(พ) ธนิต บุตรจินดา  นำเงิน จำนวน 25,000 มามอบให้เมื่อ 29 พ.ย. 2559

         กระผม พันตรี วิชัย ชุนประเสริฐดี กราบขอบพระคุณ ในน้ำใจของเพื่อนๆทุกคน ที่ให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินเพื่อค่าครองชีพ

เป็นจำนวนหลายครั้ง หลายหน จนบั้นปลายของชีวิต

"ขออวยพรให้ทุกท่านและครอบครัว มีแต่ความสุข คิดสิ่งใดได้สมดังปรารถนา สุขภาพร่างกายแข็งแรง เจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการ  ร่ำรวยเงิน

ทอง ฐานะมั่นคงตลอดไป"

Visitors: 241,353