พิธี ยินดีนายพลใหม่

พีธีแสดงความยินดีกับนายพลที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

ประธานรุ่นมอบกระบี่สั้น พร้อมป้ายจารึกชื่อเพื่อเป็นเกียรติประวัติ

 1 เม.ย.2560 ประธานรุ่น พล.ท. นเรนทร์  สิริภูบาล ได้ทำพิธีแสดงความยินดี พร้อมมอบกระบี่สั้นให้ในงานสังสรรค์ ปี พ.ศ.2560

 รายชื่อ  การแต่งตั้งชั้นนายพล ตามราชกิจจานุเบกษา


Visitors: 229,550