หน้าแรก

ศิษย์เก่า รั้วแดง กำแพงเหลือง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านสมาชิกศิษย์เก่า จปร.32 และครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

 

พล.ท.สุนัย   ประภูชะเนย์ ผบ.นสศ.

ม.ล.ปนัดดา    ดิสกุล ผช.รมต.ประจำสำนักนายก

พล.ต.ธัญญา  เกียรติสาร  รอง มทภ.๒

พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.๒

พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง มทภ.๓

พล.ต. อภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์  ผบ.พล.ร.๔

พล.ต.จิรเดช  กมลเพ็ชร  ผบ.พล.ม.๑

พล.ต.ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.๗

พล.ต.อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์  ผบ.พล.ช.

พล.ต.ประธาน    นิลพัฒน์  จก.จบ

พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.๔

พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.๑๕

พล.ต.อาคม  พงศ์พรหม ผบ.มทบ.๔๑

พล.ต.มโนช จันทร์คีรี ผบ.มทบ.๔๕

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน มกราคม
วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
21 ม.ค.04 พล.ต. กิตติธัช  บุพศิริ (บุ๋ม)
22 ม.ค.02 พ.อ.(พ) เกษม  วังสุนทร (เษม)
23 ม.ค.04 พล.ต. คำรณ   ชาติเสวียง (โบ๊ต)
25 ม.ค.03 พ.อ.(พ) วิโรจน์  หนูสอน (โจ้,หนู)
25 ม.ค.05 พ.อ.(พ) อัครพล  พงษ์สวัสดิ์ (ตม)
25 ม.ค.05 พล.ต. เบญจพล รังษีภานุรัตน์ (อ้วน,เบญ)
30 ม.ค.05 นาย เฉลิมพล  โพธิ์ทอง (อั้น)
30 ม.ค.03 พ.อ.(พ) มาโนช รัตนเลขา (โนชญ์)

แนวหลังนักรบ

VTR กิจกรรมวันสำคัญ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในค่ายทหาร

Visitors: 140,439