หน้าแรก

ศิษย์เก่า รั้วแดง กำแพงเหลือง

ประธานรุ่น

" Be quick to hear & slow to speak " 

พล.ต. เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์

ทหารไม่ใช่น้ำตาล โดน ฝน ไม่ละลาย

พล.ต.เฉลิมพล   ศรีสวัสดิ์ ผบ.พล.ม.2รอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธาน จปร.32 ขอเชิญเพื่อน จปร.32 และภริยา ร่วมสังสรรค์เพื่อแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รับพระราชทานและเลื่อนยศระดับชั้นนายพลวาระ ต.ค.60 ในวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค.60 เวลา 17.30 - 21.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ โซนซี สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต

พล.ต.ธวัธชัย  ชวนสมบูรณ์  ผอ.สนภ.5 นทพ.

พล.ต.สุภโชค ธวัธพีระชัย รอง มทภ.3

พล.ต.อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร. ๔

พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7

พล.ต.อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์ ผบ.พล.ช

ร.อ.มล.ปนัดดา  ดิสกุล รมช.ศึกษาธิการ

กองทัพน้อยที่ 2

พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.พล.ร.6

พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.28

พล.ต.วิชาญ  สุขสง  ผบ.พล.ร.15

พล.ต.อาคม   พงศ์พรหม  ผบ.มทบ.41

แนวหลังนักรบ

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน กันยายน
วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
23 ก.ย.05 พ.อ.(พ) อุกฤษฏ์  นุตคำแหง(อ๋อง)
24 ก.ย.03 พ.อ.(พ) ชายมาศ  แก้วไทรหงวน(มาศ)
24 ก.ย.05 พ.อ.(พ) นฤชาติ   บุญเกื้อหนุน(น้อง)
26 ก.ย.04 พ.อ.(พ) วีระวัจน์   ทองมั่นคง(ดำ)
28 ก.ย.04 พ.อ.(พ) ชูชาติ  อุปสาร(อ๊อด)

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในค่ายทหาร

Visitors: 125,945