จปร.32

กว่า 38 ปีที่เราได้รู้จักและทำงานประสานกันอย่างต่อเนื่อง เป็นบทพิสูจน์ถึงความสมัครสมานสามัคคีระหว่างเพื่อนอย่างเหนียวแน่น เวลาที่เหลือเราจะยึดมั่นและร่วมกันทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างไม่ย่อท้อ

Visitors: 79,449