จปร.32

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะศิษย์เก่า จปร.32

สาสน์ประธานรุ่น

ความสำเร็จใดๆไม่สามารถกระทำได้เพียงคนใดคนหนึ่ง

ร่วมแรง ร่วมใจ นำพาไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ จปร.32

       พล.ท.นเรนทร์ สิริภูบาล
             ประธานรุ่น
อังคาร 311900 ม.ค.60 จปร.32 เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม งานศพบิดา พ.อ.วิรัตน์ แป้นพงษ์ ณ วัดโพธิ์แก้ว ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

3| | |ติดตาม ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่ | | |4ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ทุกท่าน ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการหน่วยทหาร
VTR .งานประกวดพระเครื่อง ครั้งที่ 3 วันที่ 2 ตุลาคม 2559

Visitors: 104,239