นตท.21 (ปี 21-22)

นักเรียนเตรียมทหาร
Visitors: 273,330