หน้าแรก

ศิษย์เก่า รั้วแดง กำแพงเหลือง

ประชาสัมพันธ์ ติดตามข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ได้ที่ http://crma2132.blogspot.com/ https://www.facebook.com/jpr32/

<

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน กุมภาพันธ์
วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
1 ก.พ.04 พล.ต. ปรีชา เบญจขันธ์ (เจี๊ยบ)
2 ก.พ.06 พล.ต. ปราโมทย์  ศรีสวัสดิ์ (โมทย์)
2 ก.พ.05 พ.อ.(พ) ศุภพิชญ์  เผื่อนงูเหลือม (ก้อง)
3 ก.พ.05 พ.อ. สุรยุทธ  หมีปาน (กบ)
5 ก.พ.04 พ.อ.(พ) อร่าม  เพชรพูลมา (แดง)
5 ก.พ.02 พล.ต. วรวุธ  เอี่ยมอำภา (เอี่ยม)
6 ก.พ.04 พล.ท. วิชาญ  สุขสง (ชาญ)
7 ก.พ.03 พ.อ. สุชาติ   ชูศิริ (แขก)
7 ก.พ.06 พล.ต. พีรวัชฌ์  แสงทอง (อ้อ)
9 ก.พ.05 พล.อ. นเรนทร์  ศิริภูบาล (บัง,แขก)
9 ก.พ.03 พ.อ. สุรพล  นันทิวัฒน์(เจี๊ยบ)
11 ก.พ.05 พล.ต. วัฒนะ  พลจันทร์ (น้อย)
13 ก.พ.05 พล.ท. พันลึก  สุวรรณทัต(เอย)
13 ก.พ.05 นาย ประจักษ์   จันทร์ทิม (จัก)
15 ก.พ.04 พล.ต. อดิศักดิ์  ประชากิตติกุล (แค๊ป))
17 ก.พ.04 พล.ต. ปรีชา  สาลีผล (จุด)
20 ก.พ.04 พล.ต. พนม    ใจทหาร (อ้อ)
22 ก.พ.04 พ.อ.(พ) เสน่ห์   บำรุงกิจ (เน่ห์)
24 ม.ค.05 พ.อ.(พ) นฤชาติ  บูญเกื้อหนุน (น้อง)
26 ก.พ.05 พล.ต. จิรเดช  กมลเพ็ชร (โม)
26 ก.พ.05 พล.ต. ณัฏฐพล  จันทร์สอกลิ่น (สัว)
27 ก.พ.04 พ.อ.(พ) ชูศักดิ์  สงวนบุญญะพงษ์ (ใหญ๋)
27 ก.พ.05 พ.อ.(พ) ฉลองชัย  ยาวะโนภาส(หลอง)
27 ก.พ.05 พล.ท. ชัยวัฒน์  โฆสิตาภา (เบี้ยว)
28 ก.พ.02 พ.ท. ณรงค์ฤทธิ์   โงกสูงเนิน(ลอย)

VTR กิจกรรมวันสำคัญ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในค่ายทหาร

Visitors: 174,485