หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดี สมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งยศสูงขึ้นและเลื่อนตำแหน่ง ปี 2564

การลงคะแนนเลือกตั้ง ประธานกรรมการ จปร.๓๒

ปี พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗

ลงคะแนน กดที่นี่ https://forms.gle/5mutd6fSCfeXyMQr9

Visitors: 229,561