หน้าแรก

ศิษย์เก่า รั้วแดง กำแพงเหลือง

ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงานแสดงความยินดี สมาชิก ได้รับโปรดเกล้าฯเลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สโมสรทหารบก(ส่วนกลาง)วิภาวดี ห้องเทวกรรมรังรักษ์ เวลา ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.

<

วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
1 พ.ย..03 พ.ท. ณรงค์   เพ็ญพักตร์ (แจ๊ว) 
1 พ.ย.05 พล.ต. สมดุลย์   เอี่ยมเอก (โต้ง) 
1 พ.ย.05 พล.ต. สุรศักดิ์   ฉัตรกุล ณ อยุธยา (ปู) 
3 พ.ย.02 พล.ต. ภูมิทัศ   กิตติบุญกานต์ (แดง) 
3 พ.ย.03 พ.อ.(พ) วีระพงษ์  พันธจักร (เล็ก) 
5 พ.ย.04 พล.ท. สราวุธ   รัชตะนาวิน (อ้น) 
6 พ.ย.04 พ.อ.(พ) จิระศักดิ์   ขำประถม (ต้อม) 
6 พ.ย.03 พล.ท. อรรถพร   ทองธิราช (แดง) 
8 พ.ย.03 พล.ต. ธวัธชัย   ชวนสมบูรณ์ (ชวน,เบน) 
9 พ.ย.05 พล.ต. อภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ (ต้น) 
12 พ.ย.04 พ.อ.(พ) ชัยพิพัฒน์   รันสูงเนิน (เบิ้ม) 
13 พ.ย.03 พล.ต. ชาญณรงค์    ยี่โต๊ะ(โต๊ะ) 
14 พ.ย.05 พ.ต. ชุมพร    นาวาพนม (ต้อ) 
14 พ.ย.05 พ.อ.(พ) พิสิฏฐ์   สัมมาทัต (อ๊อด) 
15 พ.ย.03 พล.ต. ประธาน   นิลพัฒน์ (เล็ก) 
16 พ.ย.03 พล.ต. ณัฐพงษ์  มงคลณัฏ (ต้อ) 
19 พ.ย.03 พล.ต. นันทวัฒน์    ศรีสุพพัตพงษ์ (บุญถึง) 
19 พ.ย.02 พล.ต. วิรัตน์    แป้นพงษ์ (แกะ) 
19 พ.ย.02 พล.ต. สุรพัศ  ศรีวิชัย (เฒ่า)
20 พ.ย.03 พล.ต. วัลลภ   ก้อนมณี (ปุ๊) 
21 พ.ย.02 พล.ท. วรรนพ  นาคประสิทธิ์ (ผึ่ง)
21 พ.ย.04 พ.อ.(พ) วีรวัฒน์   วิวัฒน์วานิช (เจี๊ยบ)
26 พ.ย.02 พ.ต วิชัย   ชุนประเสริฐดี (ชุน) 
27 พ.ย.01 พ.ท. ธวัธชัย   บุญเรือง (ยาว) 
27 พ.ย.03 พ.อ.(พ) บารมี   แหวนเพ็ชร (มี) 
28 พ.ย.04 พล.ต. ชยันต์   เดชศร (ตึ๋ง)
28 พ.ย.04 พ.อ.(พ) ชัยณภนท์   อเนกเวียง (เหมี่ยว)

VTR กิจกรรมวันสำคัญ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในค่ายทหาร

    • จปร.32 ระยะเวลา 2 ปี ที่เราใช้คำนำหน้าว่า ‘’นักเรียนเตรียมทหาร’’ นับว่าเป็นเวลาไม่มากนัก แต่สิ่งที่เราได้รับในเวลา 2 ปีจากโรงเรียนเตรียมทหาร ก็ให้สิ่งที่พวกเรานับแทบไม่ถ้วนเหม...

    • ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น เหล่า 1 พลตรี กนิษฐ ชมะนันทน์ (ต่อ) ราบ 2 นาย กมลชนก เทพหัสดิน ณ อยุธยา (แม็ก) - 3 พันตรี กฤต สตารัตน์ (เกียรติ) ราบ 4 พลตรี กฤติกร รัสมิภู...

    • ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 32 ตู้ปณ.32 ปทจ. ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 089 - 667-4265 เว็บไซต์ http://www.crma32.net Admin แก้ไขข้อมูล ติดต่อ wichai2132

Visitors: 167,557