หน้าแรก

ศิษย์เก่า รั้วแดง กำแพงเหลือง

ประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดี เพื่อนสมาชิก จปร.๓๒ ที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งและเลื่อนยศ เป็นนายพล วาระ เมษายน ๒๕๖๑

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน พฤษภาคม
วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
18 พ.ค.04 พล.ต. เอนก   กล่อมจิตร(เฮง)
19 พ.ค.05 พล.ต. จิระศักดิ์  เอี่ยมสมบุญ(จู๊ด)
20 พ.ค.03 พ.อ.(พ) ศักดา  เพชรจินดา(เหน่ง)
20 พ.ค.04 พล.ต. สดับพงษ์  จันทุรัตน์(ดับ,เอ๊ด)
21 พ.ค.03 พ.อ.(พ) ยศวริศ(ศิรพล)  ศิริบาล(โย่ง,ยักษ์)
23 พ.ค.03 พ.อ.(พ) ณัฐดนัย(วรพจน์)  บุญถาวร(เขี้ยว)
23 พ.ค.02 พล.ต. ดำรงค์  สุ่มสังข์(หมู,ดำ)
23 พ.ค.08 พ.อ. อภิเดช  พสุธาเลิศ(โจ้)
24 พ.ค.03 พ.อ.(พ) ประสาร  รวยดี(เล็ก,สาร)
26 พ.ค.05 พล.ต. ชาตรี   สุวรรณภูมิ(ตรี)
26 พ.ค.03 พล.ต. บุญรอด  ศรีสมบัติ(ดำ)
26 พ.ค.04 พ.อ.(พ) สมศักดิ์  เครือเช้า(เปี๊ยก)
27 พ.ค.04 พ.ท. ณรงค์พล(สุชาติ)  รัตนจาตุรนต์(จันทรีย์)(ต๊อก)
27 พ.ค.04 พล.ต. ประสิทธิ์  ทิศาวงศ์(เติ้ง)

    • จปร.32 ระยะเวลา 2 ปี ที่เราใช้คำนำหน้าว่า ‘’นักเรียนเตรียมทหาร’’ นับว่าเป็นเวลาไม่มากนัก แต่สิ่งที่เราได้รับในเวลา 2 ปีจากโรงเรียนเตรียมทหาร ก็ให้สิ่งที่พวกเรานับแทบไม่ถ้วนเหม...

    • รายชื่อสมาชิก จปร.32 รับราชการ นอกราชการ ประเภท วิสามัญ กิตติมศักดิ์ ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น 1 พ.อ.(พ) กนิษฐ ชมะนันทน์ (ต่อ) 2 นาย กมลชนก เทพหัสดิน ณ อยุธยา (...

    • ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 32 ตู้ปณ.32 ปทจ. ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 089 - 667-4265 เว็บไซต์ http://www.crma32.net Admin แก้ไขข้อมูล ติดต่อ wichai2132

VTR กิจกรรมวันสำคัญ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในค่ายทหาร

Visitors: 154,775