หน้าแรก

ศิษย์เก่า รั้วแดง กำแพงเหลือง

ประชาสัมพันธ์ *เชิญร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์จปร.32 ทภ.3 ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก พร้อมกิจกรรม กอล์ฟสัญจร จปร.32 ท่องเที่ยว ไหว้พระ*

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน สิงหาคม
วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
1 ส.ค.03 พล.ต. อัชฌา คงสมบูรณ์(ม้า)
1 ส.ค.03 พ.อ. พงศกรณ์  รุ่งเรือง(หมี)
1 ส.ค.04 พ.อ.(พ) วิทยา   ชัยสมพร(เงาะ)
3 ส.ค.03 พ.อ.(พ) มนูญ  ศรีสมบัติ(นูญ)
3 ส.ค.04 พล.ต. สรศิริ  ปริญญานันท์(ยุ้ย)
8 ส.ค.04 พ.อ.(พ) วรพจน์   ปูรณโชติ(จอย)
10 ส.ค.04 พล.ต. คณาพร  มีสุวรรณ(ก้อย)
10 ส.ค.03 พล.ต. สุรเดช  ประเคนรี(ฮาด)
12 ส.ค.05 พล.ต. พิชัย   กิ่งแก้ว(บัง)
12 ส.ค.04 พล.ต. สุทธิพงษ์ จงภักดี(ป้อม)
13 ส.ค.05 พล.ท. ณตฐพล  บุญงาม(จิงโจ้)
14 ส.ค.05 พ.อ.(พ) ชาญวิทย์   ทองพลับ(แอ้)
15 ส.ค.05 พล.ต. พงศ์อานันท์ รมยะนันทน์(ไก่แก้ว)
15 ส.ค.03 พล.ต. มนัส  แถบทอง(บี๋)
16 ส.ค.05 พล.ต. ยุทธชัย   เทียรทอง(หนิง)
17 ส.ค.03 นาย กิตติศักดิ์   เกียรติไกรวัลศิริ(ติ๊)
21 ส.ค.04 พล.ต. ณพล  จีนวรรณ(เข้)
22 ส.ค.03 พล.ต. วิรัตน์  นาคจู(ไก่,จู)
25 ส.ค.04 พ.อ.(พ) วิทยา   ชัยสมพร(เงาะ)
25 ส.ค.04 พ.อ. คฤหัสถ์บดี  ปัตตพงศ์(ปุ้ม)
25 ส.ค.03 พ.ต. พงศ์ศักดิ์  เชาวลิต(รูทส์)
25 ส.ค.03 พ.อ.(พ) สุวัฒณา   เย็นใจ(เล็ก)
26 ส.ค.99 ร.อ. ม.ล.ปนัดดา  ดิสกุล(เหลน)
26 ส.ค.04 พล.ต. สิทธิชัย  เกียรติไพบูลย์(กร)
27 ส.ค.06 พ.อ.(พ) นริศ   รุจานันท์(หนุ่ม)
27 ส.ค.04 พล.ต. อภิรมย์  จินตเกษกรรม(นก,แดง)
31 ส.ค.03 พล.ต. พันธุ์พิศิษฐ์  ทรรพวสุ(อ้อม)
31 ส.ค.02 พล.ต. สรายุทธ   ปาลิวนิช(แต๋ม)

VTR กิจกรรมวันสำคัญ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในค่ายทหาร

    • จปร.32 ระยะเวลา 2 ปี ที่เราใช้คำนำหน้าว่า ‘’นักเรียนเตรียมทหาร’’ นับว่าเป็นเวลาไม่มากนัก แต่สิ่งที่เราได้รับในเวลา 2 ปีจากโรงเรียนเตรียมทหาร ก็ให้สิ่งที่พวกเรานับแทบไม่ถ้วนเหม...

    • รายชื่อสมาชิก จปร.32 รับราชการ นอกราชการ ประเภท วิสามัญ กิตติมศักดิ์ ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น 1 พ.อ.(พ) กนิษฐ ชมะนันทน์ (ต่อ) 2 นาย กมลชนก เทพหัสดิน ณ อยุธยา (...

    • ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 32 ตู้ปณ.32 ปทจ. ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 089 - 667-4265 เว็บไซต์ http://www.crma32.net Admin แก้ไขข้อมูล ติดต่อ wichai2132

Visitors: 161,492