หน้าแรก

ศิษย์เก่า รั้วแดง กำแพงเหลือง

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเพื่อน ๆ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 2137 ครั้งที่ 2/61 วันพฤหัสที่ 21 มิ.ย. 61 เริ่ม 17.00 น. บรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาเคล้าไวโอลินจากดุริยางค์ ทร. ณ ห้องสินธูทัศนา 3 ชั้น 3 ราชนาวีสโมสร ท่าช้าง https://goo.gl/maps/KvyTaDYKvTT2 (นายเรือ'78 เจ้าภาพ) การจอดรถ : รับบัตรจอดรถ จอดหน้าอาคาร แจ้ง ปชส. ว่ามางาน 2137 ยื่นบัตร

การจอดรถ : รับบัตรจอดรถ จอดหน้าอาคาร แจ้ง ปชส. ว่ามางาน 2137 ยื่นบัตร

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน มิถุนายน
วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
14 มิ.ย.02 พ.อ.(พ) จุมพล  สุดสวาสดิ์(ตู่,จุ๋ม)
14 มิ.ย.05 พล.ต. อภิชาติ  สุขแจ่ม(จิ๊ด)
16 มิ.ย.04 พ.อ. กิตติพันธ์ เฉลิมแสนยากร(เอ็ม)
19 มิ.ย.04 พ.อ.(พ) จุลเจน สืบนุสนธิ์(หนู)
19 มิ.ย.04 พ.อ.(พ) ณรงค์ศักดิ์  เสาธง(เจี๊ยบ)
22 มิ.ย.03 พล.ต. ชาตรี กิตติขจร(แฮป)
22 มิ.ย.05 พล.ต. สุภโชค  ธวัธพีระชัย(อ๊อด)
25 มิ.ย.05 พล.ต. ปราการ ปทะวานิช(แยม)
25 มิ.ย.01 พ.ต. เอนก  สรรณพงษ์(ช้าง)
27 มิ.ย.05 พ.อ.(พ) กลยุทธ ไกรฤกษ์(อ๊อด)
29 มิ.ย.04 พ.อ.ดร. ประสารดิษฐ์  ศรีศักดิ์(อ๊อด)
29 มิ.ย.05 พ.อ.(พ) วีระศักดิ์   ทองอร่าม(นก)

    • จปร.32 ระยะเวลา 2 ปี ที่เราใช้คำนำหน้าว่า ‘’นักเรียนเตรียมทหาร’’ นับว่าเป็นเวลาไม่มากนัก แต่สิ่งที่เราได้รับในเวลา 2 ปีจากโรงเรียนเตรียมทหาร ก็ให้สิ่งที่พวกเรานับแทบไม่ถ้วนเหม...

    • รายชื่อสมาชิก จปร.32 รับราชการ นอกราชการ ประเภท วิสามัญ กิตติมศักดิ์ ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น 1 พ.อ.(พ) กนิษฐ ชมะนันทน์ (ต่อ) 2 นาย กมลชนก เทพหัสดิน ณ อยุธยา (...

    • ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 32 ตู้ปณ.32 ปทจ. ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 089 - 667-4265 เว็บไซต์ http://www.crma32.net Admin แก้ไขข้อมูล ติดต่อ wichai2132

VTR กิจกรรมวันสำคัญ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในค่ายทหาร

Visitors: 157,092