หน้าแรก

ศิษย์เก่า รั้วแดง กำแพงเหลือง

ประชาสัมพันธ์ *เชิญร่วมงานศพ ร.ต. เฉลิม ฉิมปรี บิดา พล.ท. พีระ ฉิมปรี ณ ศาลา 3 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี (งดพวงหรีด) จันทร์ 161630 ก.ค.61 รดน้ำศพ, *16-20 ก.ค.61 สวดพระอภิธรรม/จันทร์ 161900 ก.ค.61 จปร.32 เจ้าภาพสวด, *เสาร์ 211630 ก.ค.61 พระราชทานเพลิง

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน กรกฎาคม
วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
1 ก.ค.04 พล.ท. ศรีศักดิ์   พูนประสิทธิ์ (หิน)
1 ก.ค.04 พล.ต. สุภรัตน์   เงินบำรุง(อุ๊)
2 ก.ค.05 พ.อ. ชวพงษ์   ธีรเนตร(ผี)
2 ก.ค.04 พล.ต. ชัยมนตรี   โพธิ์ทอง(ปาน)
5 ก.ค.04 พ.อ.(พ) ถาวร   ไทยแขก(แขก)
6 ก.ค.16 นาย อำนาจ   สมประสพสุข(เอ๋)
8 ก.ค.03 พ.อ.(พ) พัฒนพงษ์  สุภาพคำ(อ้อ)
9 ก.ค.04 พล.ต. เจษฎา   ประศาสน์กุล(เจษฏ์)
9 ก.ค.05 พ.อ.(พ) ภาสกร   ทวีตา(ชาย)
10 ก.ค.04 พล.ต. เชษฐา   ตรงดี(เชษ)
10 ก.ค.03 พล.ต. ธานินนทร์   สนิทชน(เจี๊ยบ)
11 ก.ค.04 พล.ต. ชัยรัตน์   จ่างแก้ว(เจี๊ยบ)
11 ก.ค.06 พ.อ.(พ) วัชรพล   จุมพล(หน่อง)
13 ก.ค.05 พ.อ.(พ) ชาญวิทย์   ภัสสรโยธิน(แอ๋)
14 ก.ค.05 พ.อ.(พ) แสงศักดิ์   ละมั่งทอง(เต้ย)
15 ก.ค.04 พล.ต. นักรบ    วีรเดชะ(โต้ง)
15 ก.ค.04 พล.ต. พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์(เชษฐ์)
16 ก.ค.06 พ.อ.(พ) จิรนันท์ กัณฑวงศ์(ป๋อง)
16 ก.ค.05 พ.อ. สมชาย เพ็ชรประไพ(อู๊ดดี้)
19 ก.ค.03 พล.ต. ธวัชชัย   มาชมสมบูรณ์(กุ้ง)
21 ก.ค.04 พ.อ.(พ) เกษม   จั่นเรือง(แดง)
21 ก.ค.04 พ.อ.(พ) วินัย   เจริญศิลป์(เหน่ง)
23 ก.ค.04 พล.ท. ปริญญา   ฉายดิลก(อ๊อด)
25 ก.ค.04 พล.ต. ประทีป  โกนสันเที๊ยะ(เที๊ยะ)
26 ก.ค.05 พ.อ.(พ) ฐากฤช   สระคูพันธ์(ติ๊ก)
27 ก.ค.05 พล.ต. จิรัชญ์   บุญชญา(น้อย)
28 ก.ค.04 พ.อ.(พ) เกียรติศักดิ์  วิเวก(โหน่ง)
30 ก.ค.04 ร.อ. เชิดพันธ์   แก้วกำเนิด(ไก่โรส)
30 ก.ค.05 พล.ต. วรพล   วรพันธ์(แขก)
31 ก.ค.04 พล.ต. ชวรัตน์   สร้อยสังวาลย์(ตุ่ม)
31 ก.ค.03 พ.อ.(พ) ชูเกียรติ  ช่วยเพชร(เต่า)
31 ก.ค.03 พ.อ. ธนภณ   ธรรมวัฒนา(เอ๊ะ)

    • จปร.32 ระยะเวลา 2 ปี ที่เราใช้คำนำหน้าว่า ‘’นักเรียนเตรียมทหาร’’ นับว่าเป็นเวลาไม่มากนัก แต่สิ่งที่เราได้รับในเวลา 2 ปีจากโรงเรียนเตรียมทหาร ก็ให้สิ่งที่พวกเรานับแทบไม่ถ้วนเหม...

    • รายชื่อสมาชิก จปร.32 รับราชการ นอกราชการ ประเภท วิสามัญ กิตติมศักดิ์ ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น 1 พ.อ.(พ) กนิษฐ ชมะนันทน์ (ต่อ) 2 นาย กมลชนก เทพหัสดิน ณ อยุธยา (...

    • ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 32 ตู้ปณ.32 ปทจ. ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 089 - 667-4265 เว็บไซต์ http://www.crma32.net Admin แก้ไขข้อมูล ติดต่อ wichai2132

VTR กิจกรรมวันสำคัญ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในค่ายทหาร

Visitors: 159,194