หน้าแรก

ศิษย์เก่า รั้วแดง กำแพงเหลือง

ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงานแสดงความยินดี สมาชิก ได้รับโปรดเกล้าฯเลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สโมสรทหารบก(ส่วนกลาง)วิภาวดี ห้องเทวกรรมรังรักษ์ เวลา ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.

<

วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
1 ต.ค.04 พ.อ. ศรศิริ   จุ้ยรอด (จุ้ย) 
2 ต.ค.02 พ.อ.(พ) กสิณ   จ้อยประดิษฐ์ (จ้อย) 
2 ต.ค.03 พ.อ.(พ) สุรจิตร   สุขีเมฆ (เบิ้ม) 
5 ต.ค.05 พล.ต. กนิษฐ   ชมะนันทน์ (ต่อ) 
5 ต.ค.04 พล.ต. เทพชาตรี  ฝั่งสระ (หนูหล่อ) 
5 ต.ค.03 พ.อ.(พ) อติชาติ  กฤตยพงษ์ (ตั้ม) 
7 ต.ค.03 พ.อ.(พ) ชาญณรงค์  บุญสอน (ติ๊ก) 
7 ต.ค.05 พล.ต. บุญยืน  อินกว่าง (ยืน) 
7 ต.ค.04 พ.อ.(พ) ปรีชา  จึงมั่นคง (ป๋อ) 
9 ต.ค.05 พล.ท. เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์ (ตุ้ม) 
9 ต.ค.03 พ.อ.(พ) อาณัติ   ปิ่นรัตนานนท์ (ณัติ) 
10 ต.ค.03 พ.อ.(พ) ประมวล  มธุรส (หนุ่ย) 
10 ต.ค.05 พล.ท. รักษ์พล   จันทร์เหลือง (ปุ้ม) 
10 ต.ค.04 พ.อ.(พ) วิระ  สอนถม (ติงลี่) 
11 ต.ค.05 นาย ไกรศร  อาจจำนงค์ (ปุ๊) 
11 ต.ค.04 พ.อ. นันโท  แต้สุข (แป๊ะ) 
11 ต.ค.01 พล.ท. พิศนุ  พงษ์ศรานันท์ (โจ้,นุ)
11 ต.ค.04 พล.ท. วิวัฒน์ไชย  ศรีมานพ (ตุลย์) 
12 ต.ค.05 พล.ท. สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ (กวาง)
12 ต.ค.04 พ.อ.(พ) หิรัญ   ศรีสุก (ตึ๊ด)
13 ต.ค.03 พ.อ.(พ) ทสร   ทรงสมบูรณ์ (จ็อก) 
13 ต.ค.04 พล.ต. ไพโรจน์  วิไลลักษณ์ (ต๋อย) 
14 ต.ค.04 พล.ท. ชัชชัย  ภัทรนาวิก (โป๊ป) 
14 ต.ค.03 พล.ต. ชินโชติ   บุญยไพศาลเจริญ (จ๊ะ)
15 ต.ค.04 พล.ต. สุเมธี  สานสุวรรณ (ปึ๊ด) 
17 ต.ค.04 พล.ต. ปรัชญา  เฉลิมวัฒน์ (เอี้ยง) 
18 ต.ค.01 พ.อ. นิคม  จันทรนิมะ (เล็ก) 
19 ต.ค.04 พ.อ.(พ) ปรเมศ   อุมรินทร์ (หนู) 
20 ต.ค.03 พ.อ.(พ) สรวุฒิ  สาลี (นาย) 
22 ต.ค.03 พล.ท. วาสิฏฐ์  มณีโชติ (เอก) 
22 ต.ค.03 พ.อ.(พ) ราชรักษ์  ฝนมณี (เดช) 
23 ต.ค.04 พ.อ.(พ) คณธัช  ชนะกาญจน์น์ (อุ๊) 
23 ต.ค.01 พล.ต. ประวิทย์   เอี่ยมสังข์ (ตี๋) 
24 ต.ค.03 พล.ต. ภัคถพณ  ป้อมบุบผา (โต) 
25 ต.ค.03 พ.อ.(พ) ชัยพฤกษ์  กองสมบัติ (ป๊อก) 
25 ต.ค.00 นาย นครินทร์  รัตนกิจสุนทร (ริน) 
27 ต.ค.03 พ.อ.(พ) ประเสริฐ  ขวัญชัย (อ๊อด) 
27 ต.ค.04 พล.ต. อาคม  พงศ์พรหม (ตู่) 

VTR กิจกรรมวันสำคัญ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในค่ายทหาร

    • จปร.32 ระยะเวลา 2 ปี ที่เราใช้คำนำหน้าว่า ‘’นักเรียนเตรียมทหาร’’ นับว่าเป็นเวลาไม่มากนัก แต่สิ่งที่เราได้รับในเวลา 2 ปีจากโรงเรียนเตรียมทหาร ก็ให้สิ่งที่พวกเรานับแทบไม่ถ้วนเหม...

    • ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น เหล่า 1 พลตรี กนิษฐ ชมะนันทน์ (ต่อ) ราบ 2 นาย กมลชนก เทพหัสดิน ณ อยุธยา (แม็ก) - 3 พันตรี กฤต สตารัตน์ (เกียรติ) ราบ 4 พลตรี กฤติกร รัสมิภู...

    • ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 32 ตู้ปณ.32 ปทจ. ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 089 - 667-4265 เว็บไซต์ http://www.crma32.net Admin แก้ไขข้อมูล ติดต่อ wichai2132

Visitors: 165,976