หน้าแรก

ศิษย์เก่า รั้วแดง กำแพงเหลือง

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมงานสังสรรค์ จปร.32 ประจำปี 2561 วันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 5 - 6 มกราคม 2562 ณ สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

<

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน ธันวาคม
วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
6 ธ.ค..05 พ.อ.(พ) สมภพ ศรีศิริ (โอ๋)
7 ธ.ค.03 พล.ต. บรรดิษฐ์ อินทสังข์(ใหญ่)
9 ธ.ค.03 พล.ต. ดุษิต ปุระเสาร์ (หล้า)
11 ธ.ค.04 พล.ต. อรรถพร อินทรทัต (เจี๊ยบ)
15 ธ.ค.02 พ.อ.(พ) วิชัย มารศรี (ชัย)
16 ธ.ค.03 พล.ต. วัชระ พิทยานรเศรษฐ (เด้ง)
17 ธ.ค.03 พ.อ.(พ) วุฒิพันธุ์ ทองเนียม (ป๋อม)
18 ธ.ค.03 พ.อ.(พ) ปวริศ เปรมชื่น (เรือง)
18 ธ.ค.04 พล.ต. สันทัด วรรณะศิลปิน (ทด)
19 ธ.ค.03 พ.อ.(พ) นนทวัฒน์ คำภานุช (อุ๋ย)
19 ธ.ค.04 พล.ต. ธเนศ วงศ์ชอุ่ม (หม่อง)
19 ธ.ค.04 พ.อ.(พ) บุญส่ง มะลิวัลย์ (สีเทา)
21 ธ.ค.04  พ.อ.(พ) วรทัศน์ ศุภทิน (ปิ๊ก)
22 ธ.ค.03 นาย กมลชนก เทพหัสดิน ณ อยุธยา (นก)
25 ธ.ค.04  พล.ต. ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง (แดง)
25 ธ.ค.04 พ.อ.(พ) นคร กาญจนพฤกษ์ (เปา)
27 ธ.ค.03 พล.ท. อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ (อ๋อย)
29 ธ.ค.03 พล.ต. สงคราม ขุมทอง(ตุ้ม)

VTR กิจกรรมวันสำคัญ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในค่ายทหาร

    • จปร.32 ระยะเวลา 2 ปี ที่เราใช้คำนำหน้าว่า ‘’นักเรียนเตรียมทหาร’’ นับว่าเป็นเวลาไม่มากนัก แต่สิ่งที่เราได้รับในเวลา 2 ปีจากโรงเรียนเตรียมทหาร ก็ให้สิ่งที่พวกเรานับแทบไม่ถ้วนเหม...

    • ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น เหล่า 1 พลตรี กนิษฐ ชมะนันทน์ (ต่อ) ราบ 2 นาย กมลชนก เทพหัสดิน ณ อยุธยา (แม็ก) - 3 พันตรี กฤต สตารัตน์ (เกียรติ) ราบ 4 พลตรี กฤติกร รัสมิภู...

    • ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 32 ตู้ปณ.32 ปทจ. ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 089 - 667-4265 เว็บไซต์ http://www.crma32.net Admin แก้ไขข้อมูล ติดต่อ wichai2132

Visitors: 169,800