หน้าแรก

ศิษย์เก่า รั้วแดง กำแพงเหลือง

ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงานแสดงความยินดี สมาชิก ได้รับโปรดเกล้าฯเลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สโมสรทหารบก(ส่วนกลาง)วิภาวดี ห้องเทวกรรมรังรักษ์ เวลา ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน กันยายน
วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
1 ก.ย.04 พ.อ.(พ) กิตติเชษฐ์ มโหธร(หยอย)
3 ก.ย.04 พล.ต. วิชา  ไผ่เกาะ(ง่อน)
3 ก.ย.04 พ.อ.(พ) สมมารถ   ทัศนวงศ์วรา(จิน)
6 ก.ย.03 พ.อ.(พ) ดุลยทรรศน์  อิ่มอ้วน(อ๋อง)
7 ก.ย.03 พล.ต. พรเทพ  วัชรวิสุทธิ์(ต้อง)
7 ก.ย.05 พล.ต. กิตติพงศ์  กาญจนาคม(เอ)
9 ก.ย.03 พ.อ.(พ) สุรศักดิ์  พงศ์ปลื้มปิติชัย(ก๋ง)
10 ก.ย.04 พล.ต. หทัยเทพ  กีรติอังกูร(เป็ด)
11 ก.ย.04 พล.ต. มงคล   รัตนจันทร์(เอ๋)
12 ก.ย.02 พล.ต. กฤษฎาชัย    คล้ายฉิม(ป๋อ)
13 ก.ย.02 พ.อ.(พ) พิชิต  วันทา(ป้อ)
15 ก.ย.01 พล.ต. เกษม  ทองสิงห์(อ้วน)
16 ก.ย.04 พล.ต. ศตวรรษ   รามดิษฐ์(แดง)
23 ก.ย.05 พล.ต. อุกฤษฏ์  นุตคำแหง(อ๋อง)
24 ก.ย.03 พ.อ.(พ) ชายมาศ  แก้วไทรหงวน(มาศ)
26 ก.ย.04 พ.อ.(พ) วีระวัจน์   ทองมั่นคง(ดำ)
28 ก.ย.04 พ.อ.(พ) ชูชาติ  อุปสาร(อ๊อด)

VTR กิจกรรมวันสำคัญ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในค่ายทหาร

    • จปร.32 ระยะเวลา 2 ปี ที่เราใช้คำนำหน้าว่า ‘’นักเรียนเตรียมทหาร’’ นับว่าเป็นเวลาไม่มากนัก แต่สิ่งที่เราได้รับในเวลา 2 ปีจากโรงเรียนเตรียมทหาร ก็ให้สิ่งที่พวกเรานับแทบไม่ถ้วนเหม...

    • รายชื่อสมาชิก จปร.32 รับราชการ นอกราชการ ประเภท วิสามัญ กิตติมศักดิ์ ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น 1 พ.อ.(พ) กนิษฐ ชมะนันทน์ (ต่อ) 2 นาย กมลชนก เทพหัสดิน ณ อยุธยา (...

    • ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 32 ตู้ปณ.32 ปทจ. ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 089 - 667-4265 เว็บไซต์ http://www.crma32.net Admin แก้ไขข้อมูล ติดต่อ wichai2132

Visitors: 163,809