หน้าแรก

ศิษย์เก่า รั้วแดง กำแพงเหลือง

ประชาสัมพันธ์ ติดตามข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ได้ที่ http://crma2132.blogspot.com/ https://www.facebook.com/jpr32/

<

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน มกราคม
วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
1 ม.ค.05 พ.อ.(พ) ชาญชัย ไชยกุล (แก่)
1 ม.ค.01 พล.ต. บรรจง  ไชยลังกา (จง)
1 ม.ค.06 พ.อ.(พ) รัชชพล บุญวัฒนะกุล (หนู)
1 ม.ค.01 พล.ต. สมศักดิ์ ปักษี (ป้อม)
1 ม.ค.05 พล.ท. สุชาติ วงษ์มาก (ชาติ)
1 ม.ค.01 พล.ต. อำนาจ ประคองจิต (ต้อย)
2 ม.ค.04 พ.อ.(พ) จำรัส สังขะวร (รัส)
2 ม.ค.03 พ.อ.(พ) สำราญ แร่ทอง (น้อย)
3 ม.ค.04 พ.อ.(พ) นิวัติ ก้อนทอง (ก้อน)
3 ม.ค.03 พล.ท. บุญชู กลิ่นสาคร (ชู)
5 ม.ค.06 พล.ท. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ (แก้ว)
5 ม.ค.02 พ.อ.(พ) สมบัติ อ้นหนู(บัติ,มาร์ก)
7 ม.ค.05 พล.ต. ชาญชัย เอมอ่อน (หนุ่ม)
7 ม.ค.04 พล.ต. กฤษดา พงษ์สามารถ(เหนียว)
7 ม.ค.03 พ.อ.(พ) ชลภูมิ แสงเดือน (เกลอ)
8 ม.ค.04 พล.ต. สัณณชัย ทองขวัญ (ชาติ,แอ๋ว))
9 ม.ค.03 พ.อ.(พ) วิญญู หัสดิน (ยู,แดง)
10 ม.ค.05 พล.ต. บูรพา ต๊ะวิชัย (แป๊ะ)
12 ม.ค.06 พ.ท. วัลลภ แตงสาขา (ตะเข้)
12 ม.ค.03 พล.ต. ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ (เหน่ง)
15 ม.ค.05 พ.อ.(พ) บัญชา อาจคำพันธ์ (หน่อง)
16 ม.ค.03 พล.ต. ธนัช  บุญอารักษ์ (ตึ๋ง)
16 ม.ค.05 พ.อ.(พ) นันทวัฒน์  ทัศนงาม(ตุ้ย)
16 ม.ค.04 พล.ท. สิทธิพล  นิ่มนวล (เอ็ด)
17 ม.ค.05 พล.ต. สุปัญญา   วิไลรัตน์(บอย)
20 ม.ค.05 พ.อ.(พ) เชิงชาย  กระตุฤกษ์ (เจี๊ยบ)
21 ม.ค.04 พล.ท. กิตติธัช  บุพศิริ (บุ๋ม)
22 ม.ค.02 พล.ต. เกษม  วังสุนทร (เษม)
23 ม.ค.04 พล.ท. คำรณ   ชาติเสวียง (โบ๊ต)
25 ม.ค.03 พ.อ.(พ) วิโรจน์  หนูสอน (โจ้,หนู)
25 ม.ค.05 พ.อ.(พ) อัครพล  พงษ์สวัสดิ์ (ตม)
25 ม.ค.05 พล.ต. เบญจพล รังษีภานุรัตน์ (อ้วน,เบญ)
30 ม.ค.05 นาย เฉลิมพล  โพธิ์ทอง (อั้น)
30 ม.ค.03 พล.ต. มาโนช รัตนเลขา (โนชญ์)

VTR กิจกรรมวันสำคัญ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในค่ายทหาร

Visitors: 172,255