กิจกรรมเพื่อสังคม

3 ธ.ค.56 คณะ นนร.จปร.32 และเพื่อน นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 21 

ร่วมบริจาคเงินจำนวน 400,000 บาทในโครงการ "ผู้เสียสละ เพื่อผู้เสียสละ" ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3 ทีมๆละ 30,000 บาท

Visitors: 238,363