การจัดกิจกรรมแข่งขันยิงปืน

ประวัติการจัดแข่งขันยิงปืนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ของจปร.32

 โดย พ.อ.สุรศักดิ์ พงษ์ปลื้มปิติชัย


          เริ่มดำเนินการเมื่อปีพ.ศ.2544จากความริเริ่มของ พ.อ.สุรศักดิ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย (ประธานฯในขณะนั้นร่วมกับพ.อ.สุชาติ วงษ์มาก,พ.อ.ยุทธชัย เทียรทอง,พ.อ.ชัยณภนท์ อเนกเวียง และผู้แทนชมรมยิงปืนต่างๆ ได้ร่วมหารือที่สนามยิงปืนนวมินทราชินีหลังจากนั้นได้จัดทำหนังสือที่ กห0430.7/631 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2544 เพื่อขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมอบให้พ.อ.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ เป็นผู้เดินหนังสือและติดตามเรื่อง ซึ่งได้รับพระราชทานตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล0008/2645 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2544 จึงได้ทำการจัดการแข่งขันยิงปืนตามรายการดังนี้

  • ครั้งที่1 เมื่อ 23-24 มิ.ย.44 สนามยิงปืนนวมินทราชินี ร.21พัน.3 รอ. จ.ชลบุรี รายได้337,673 บาท
  • ครั้งที่2 เมื่อ__ สนามยิงปืนนวมินทราชินี รายได้400,000 บาท
  • ครั้งที่3 เมื่อ 26 ต.ค.และ15-16 พ.ย.46 สนามยิงปืนนวมินทราชินี รายได้300,000 บาท
  • ครั้งที่4 เมื่อ 13-14 พ.ย. 47 สนามยิงปืนนวมินทราชินี รายได้197,234 บาท
  • ครั้งที่5 เมื่อ 22-23 ต.ค.48และ26-27 พ.ย.48 สนามยิงปืนนวมินทราชินีและสนามยิงปืนศรภ.รามอินทรา 17 กรุงเทพฯ รายได้251,970 บาท
  • ครั้งที่6 เมื่อ 21 ต.ค.50และ24-25 พ.ย.50 สนามยิงปืนนวมินทราชินี รายได้290,695 บาท
  • ครั้งที่7 เมื่อ 15-16 พ.ย.51และ13-14 ธ.ค.51 สนามยิงปืนนวมินทราชินีและสนามยิงปืน ร.1 รอ.กรุงเทพฯ รายได้76,727 บาท
  • ครั้งที่8 เมื่อ 12-13 ธ.ค.52 สนามยิงปืนนวมินทราชินี รายได้153,069 บาท
  • ครั้งที่9 เมื่อ 18-19 ธ.ค.53 สนามยิงปืนนวมินทราชินี รายได้315,220 บาท
  • ครั้งที่10 เมื่อ 23-24 มิ.ย.55 สนามยิงปืนนวมินทราชินี รายได้448,390 บาท
   หมายเหตุ ว่างเว้นไม่ได้จัด2ครั้งคือปี49เนื่องจากปฏิวัติและปี54เนื่องจากน้ำท่วม

 • ครั้งที่ 11 เมื่อ 16-17 กันยายน 60 พล.ต.ยุทธชัย เทียนทอง ผบ.มทบ.14 จัดการแข่งขันยิงปืนไรเฟิ่ล สนามยิงปืนทราบระยะนวมินทราชินี

 • คำสั่งคณะกรรมการรุ่น จปร.32 ที่ 1 /2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ฯ -------------------------------- เพื่อให้การดำเนินการจ...

 • แข่งขันกอล์ฟงานรวมรุ่น จปร.32 ปี 57 สนามกอล์ฟ สพก.2 สวนสนประดิพัทธ์ 2
Visitors: 273,330