การประชุมคณะกรรมการประกวดพระเครื่อง ครั้งที่ 1 -6

การประชุมคณะกรรมการประกวดพระเครื่อง

การประชุมคณะกรรมการประกวดพระเครื่อง จปร.32 ครั้งที่ 1 / 8 เม.ย.59 ณ พล.ม.2 รอ.

การประชุมคณะกรรมการประกวดพระเครื่อง จปร.32 ครั้งที่ 2 / 4 พ.ค.59 ณ พล.ม.2 รอ.

การประชุมคณะกรรมการประกวดพระเครื่อง จปร.32 ครั้งที่ 3 / 3 มิ.ย.59 ณ พล.ม.2 รอ.

การประชุมคณะกรรมการประกวดพระเครื่อง จปร.32 ครั้งที่ 4 / 17 มิ.ย.59 ณ พล.ม.2 รอ.

การประชุมคณะกรรมการประกวดพระเครื่อง จปร.32 ครั้งที่ 5 / 1 ก.ค.59 ณ พล.ม.2 รอ.

การประชุมคณะกรรมการประกวดพระเครื่อง จปร.32 ครั้งที่ 6 / 15 ก.ค.59 ณ พล.ม.2 รอ.

Visitors: 259,082