ร่วมยินดี

ร่วมแสดงความยินดีในความสุขและสำเร็จของสมาชิกและครอบครัว

  • การได้รับโปรดเกล้าฯเลื่อนเป็นชั้นนายพล
  • การได้รับแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น
  • ประสบผลสำเร็จ เจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
  • งานมงคล สมรส
  • ร่วมฉลองวันเกิด
  • เป็นบุคคลตัวอย่างของสังคม

Visitors: 273,330