อาลัย เพื่อนที่จากไป

รายชื่อสมาชิก จปร.32 ที่เสียชีวิต  • งานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิง อรวรรณ ฐานะจาโร มารดาของ พันเอกหญิง เมธินี เฉลิมวัฒน์ ภรรยา พันเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์

  • งานศพบุตรชาย พล.ต.สุเทพ หิมารัตน์ ณ วัดบางช้างเหนือ อ.สามพราน จ.นครปฐม 5-7 เม.ย.60 สวดพระอภิธรรม พฤหัสบดี 061930 เม.ย. จปร.32 เจ้าภาพสวด เสาร์ 081600 เม.ย. ประชุมเพลิง

  • วันจันทร์ที่ 1 ส.ค.59 เวลา19.00 น. ประธาน จปร.32 และเพื่อน ๆ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สำเภา มารดา พ.อ.ชินโชติ(วันชัย) บุญยไพศาลเจริญ ณ วัดบุณยประดิษฐ์ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. ...

  • กำหนดพิธี พระราชเพลิงศพ ร.อ. ประชุม ชวนสมบูรณ์ ร.น.รดน้ำศพ วันที่ 7 ธ.ค.2559 เวลา 17.00สวดพระอภิธรรม วันที่ 7-13 ธ.ค.2559 เวลา 18.30พระราชทานเพลิงศพ วันที่ 14 ธ.ค.2559 เวลา 17...

  • เพื่อน จปร.32 และครอบครัว นำโดยท่านประธานนเรนทร์ ร่วมอาลัยและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบิดา พันเอกวรพล วรพันธ์ 30 ม.ค. 60 ที่วัดโสมนัส
Visitors: 273,330