มารดา พ.อ.ชินโชติ(วันชัย)

วันจันทร์ที่ 1 ส.ค.59 เวลา19.00 น. ประธาน จปร.32 และเพื่อน ๆ

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สำเภา มารดา พ.อ.ชินโชติ(วันชัย) บุญยไพศาลเจริญ

ณ วัดบุณยประดิษฐ์ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.

 

Visitors: 273,330