ผลงานของสมาชิก

ผลงานของ พ.อ.ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์

หลักนิยมการรบในมิติไซเบอร์


  • พ.อ.ดร.ประสารศิษฐ์ ศรีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬามวยไทยและมวยโบราณ จบปริญญาเอก สาขามวยไทยศึกษา จากวิทยาลัยมวยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. สมาคมกีฬามวยไทยและมวยโบราณ สถานที่ตั้ง : ...
Visitors: 270,639