งานสังสรรค์ เตรียมทหาร 2137

งานสังสรรค์ เตรียมทหาร 2137 "วันวานแห่งศรัทธา สู่อนาคตที่มั่นคง"

ณ ห้อง BCC Hall เซ็นทรัล ลาดพร้าว 21 พ.ค.59

Visitors: 274,755