บิดา พล.ต.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์

กำหนดพิธี พระราชเพลิงศพ ร.อ. ประชุม ชวนสมบูรณ์ ร.น.
รดน้ำศพ       วันที่ 7 ธ.ค.2559 เวลา 17.00 
สวดพระอภิธรรม     วันที่ 7-13 ธ.ค.2559 เวลา 18.30
พระราชทานเพลิงศพ  วันที่ 14 ธ.ค.2559 เวลา 17.00
ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร
ร่วมอาลัยการจากไป ร.อ.ประชุม ชวนสมบูรณ์ ร.น. บิดา พล.ต.ธวัธชัย ชวนสมบูรณ์
Visitors: 272,118