บิดา พันเอกวรพล วรพันธ์

เพื่อน จปร.32 และครอบครัว นำโดยท่านประธานนเรนทร์ ร่วมอาลัยและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบิดา พันเอกวรพล วรพันธ์ 30 ม.ค. 60 ที่วัดโสมนัส

Visitors: 274,755