งานศพบุตรชาย พล.ต.สุเทพ หิมารัตน์

งานศพบุตรชาย พล.ต.สุเทพ หิมารัตน์ ณ วัดบางช้างเหนือ อ.สามพราน จ.นครปฐม

5-7 เม.ย.60 สวดพระอภิธรรม

พฤหัสบดี 061930 เม.ย. จปร.32 เจ้าภาพสวด

เสาร์ 081600 เม.ย. ประชุมเพลิง

Visitors: 273,330