พระราชทานเพลิงศพคุณหญิง อรวรรณ ฐานะจาโร

งานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิง อรวรรณ ฐานะจาโร มารดาของ พันเอกหญิง เมธินี เฉลิมวัฒน์ ภริยา พันเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์

Visitors: 241,350