พระราชทานเพลิงศพคุณหญิง อรวรรณ ฐานะจาโร

งานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิง อรวรรณ ฐานะจาโร มารดาของ พันเอกหญิง เมธินี เฉลิมวัฒน์ ภรรยา พันเอก ปรัชญา เฉลิมวัฒน์

Visitors: 272,117