สังสรรค์ จปร.32 กองทัพภาคที่ 2

งานสังสรรค์ สมาชิก จปร.32 ในกองทัพภาคที่.2 และ การแข่งขันกอล์ฟ จปร.32 วันที่ 20-21 พ.ค.2560

ณ โรงแรม Splendid เขาใหญ่ และ แข่งขันกอล์ฟ สนาม เขาใหญ่กอล์ฟคลับ Mission Hillp

คณะกรรมการ จปร.32 ทภ.2 ขอขอบคุณเพื่อนๆที่มอบเงินและอื่นๆ สนับสนุนในการจัดงานและที่เสียสละเวลาอันมีค่า มาสังสรรค์

 

     

Visitors: 274,755