นายกสมาคมกีฬามวยไทยและมวยโบราณ

พ.อ.ดร.ประสารศิษฐ์ ศรีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬามวยไทยและมวยโบราณ

จบปริญญาเอก สาขามวยไทยศึกษา จากวิทยาลัยมวยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

สมาคมกีฬามวยไทยและมวยโบราณ สถานที่ตั้ง :

เลขที่ ๑๘๓๕/๓ ถนนเดชอุดม ซอย ๑๕ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มือถือ ๐๘๓-๘๐๔๖๘๘๘

สอนมวยไทย,มวยโบราณ,สอน trainer, กรรมการผู้ตัดสิน และ สอนการทำสมาธิ

เว็บไซต์สมาคมกีฬามวยไทยและมวยโบราณ

 

Visitors: 274,757