งานประกวดพระเครื่อง

วันอาทิตย์ ที่ 17 ก.ย.60

มหกรรมประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กทม. พี่มานพ บุญชื่น ,พ.อ.พงศกรณ์ รุ่งเรือง และวินัย วิบูลนฤปกิจ เป็นตัวแทน จปร.32 มอบเงิน10,000บาท ให้ชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง

วันเสาร์ที่ 5 ส.ค.60

       พันเอก ธนิต บุตรจินดา และคณะตัวแทน จปร.32 มอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) การจัดงานประกวดพระเครื่อง 

     พระบูชาฯ ของนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่36(ตท.20) ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณชั้น 8 ห้างพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน 

     โดยมี    พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานคณะที่ปรึกษาการจัดงาน 

                พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์  ที่ปรึกษา ส.บ.10  เป็นประธานจัดงาน

23 ก.ค.2560

         พันเอก สมนึก สีสังข์ พันเอก พงศกรณ์ รุ่งเรื่อง คุณนพ ไชโย เป็นตัวแทน จปร.32 มอบเงิน=20,000บาท เพื่อสนับสนุน

         การจัดงานประกวดพระเครื่องฯของ จปร.27 ณ.ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ  พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย เป็นผู้รับมอบ

บริจาคเงินช่วยงานประกวดพระเครื่องฯ จ.นครปฐม โดยพันเอกอุทัย คงวาสน์ พันเอกสมนึก สีสังข์

 

Visitors: 273,330