ปูมรุ่น

 เส้นทางการสร้างสรรค์และเสียสละของ จปร.32(1 เม.ย.2560 – ปัจจุบัน) 

ความหมายของ "ปูมรุ่น" คือ การบันทึกเรื่องราวสำคัญที่เกิดขึ้นของรุ่น อย่างคร่าวๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • 1.การบริหารงานของคณะกรรมการ
 • 2.สถานภาพการเงินของรุ่น
 • 3.สถานภาพกำลังพล
 • 4.การจัดหารายได้และการใช้จ่าย
 • 5.การจัดงานสังสรรค์
 • 6.ความเจริญก้าวหน้าและการสูญเสีย ของสมาชิก

        *** รายละเอียดของเรื่องราวที่สำคัญสามารถเข้าอ่านหรือดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดย แตะลิงค์ เรื่องนั้นๆ(อักษรสีฟ้า)***

      เส้นทางการสร้างสรรค์และเสียสละของ จปร.32 ตั้งแต่ 1 เม.ย.2560 จนถึง ปัจจุบัน ผู้เรียบเรียง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เพื่อนสมาชิกที่ทุ่มเท เสียสละ พัฒนา และสร้างสรรค์ รวมทั้งเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องประเทศชาติ และประชาชน ในหลาย ๆ เหตุการณ์ ได้มีความภาคภูมิใจว่าการทำงานของท่านได้รับการจดจำต่อสาธารณชน ซึ่งจะเป็นเกียรติยศของสมาชิกและ จปร.32 ซึ่งพวกเราเป็นส่วนหนึ่งตลอดไป

      สำหรับปูมรุ่น ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2521-2555 ซึ่งได้รวบรวมและเรียบเรียง "ทหารดอทคอม" โดย พล.ต.เบญจพล รังสีภานุรัตน์ สามารถเข้าไปอ่านได้ เพียงแตะลิงค์  ปูมรุ่น 2521-2555

เริ่มต้นเรียบเรียงใหม่ เมื่อ 1 เม.ย.60 โดย พ.ต.วิชัย  ชุนประเสริฐดี
---------------------------------------------------------------
พ.ศ.2560

. เสาร์ ที่ 1 เม.ย.2560 งานสังสรรค์ จปร.32 ที่ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท การคัดเลือกประธานรุ่นคนใหม่ เป็นการประชุมและคัดเลือกจากกรรมการ มีผู้ได้รับเสนอ เป็นประธาน พล.ท. นเรนทร์ พล.ต.สุชาติ และพล.ต.เฉลิมพล ได้ข้อสรุปให้ พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานรุ่น คนต่อไป

 

 • สมาชิกสามัญรุ่น ที่รับราชการ เป็นนายพล จำนวน 99 ท่าน พล.ท.13 พล.ต.86 สมาชิกรุ่น รับราชการไม่ได้เป็น พ.อ.(พ) จำนวน 15 ท่าน
 • นโยบาย ประธานรุ่น จปร.32 พยายามช่วยเหลือให้ทุกท่านได้รับการเลื่อนยศเป็น พ.อ.(พ) ทุกท่าน

 

 พุธ 19 เม.ย.60  พล.ต .เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานรุ่น ประชุมกรรมการ เพื่อวางแผนการบริหารงาน  พ.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก ตัวแทน จปร.32 ทภ.2 แถลงรายละเอียดการจัดงานสังสรรค์ จปร.32 ทภ.2

 • พ.ต.วิชัย ชุนประเสริฐดี ได้รับมอบหมายเข้าดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์รุ่น www.crma32.net
 • สถานภาพเงินรุ่น 13,724,202.32 บาท
 • สถานภาพของกำลังพล 370 นาย ที่รับราชการ พล.ท.13 นาย พล.ต.86 นาย พ.อ.(พ)177 นาย พ.อ.18 นาย พ.ท.1 นาย นอกราชการ วิสามัญและกิตติมศักดิ์รวม 75 นาย

 

เสาร์-อาทิตย์ ที่ 20-21 พ.ค.60   งานสังสรรค์ จปร.32 ทภ.2 และแข่งขันกอล์ฟ จปร.32  ณ โรงแรม Splendid -Escape เขาใหญ่ และการแข่งขันกอล์ฟ จปร.32 สนามเขาใหญ่กอล์ฟคลับ Mission Hill

 • จำนวนสมาชิกและครอบครัวที่มาร่วมงานสังสรรค์ และ การแข่งขันกอล์ฟ ประมาณ 200 นาย

 

วันที่ 22 พ.ค.60  สมาชิก จปร.32 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  เป็นราชองครักษ์เวร จำนวน 48 นาย

ตามราชกิจจานุเบกษา

พุธ ที่ 24 พ.ค.60 พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานรุ่น จปร.32 ประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารงาน ปฏิทินห้วงเวลาการจัดงานรุ่นของกองทัพภาคที่ 2-3-4 การหารายได้ การแข่งขันกอล์ฟ การแข่งขันยิงปืนชิงถ้วยพระราชทานฯ เดือน ก.ย.60 ที่ มทบ.14 และ การจัดงานสังสรรค์ ประจำปี 2560 ช่วงเดือน ธ.ค.60

 • ทภ.2 จัดห้วงเดือน พฤษภาคม  ทภ.3 จัดงานห้วงเดือน มกราคม และ ทภ.4 จัดงานห้วงเดือน เมษายน
 • สถานที่จัดงานสังสรรค์ปี 2560 ตกลงเบื้องต้น จ.กาญจนบุรี และ เขาใหญ่ นครราชสีมา ที่พัก พล.ต.ธวัธชัย (ชวน)ติดต่อเรื่องราคาโรงแรมที่พักเขาใหญ่ ผลสรุปตกลงจัดที่โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี
 • คณะกรรมการบริหารงานปี 60-61 มีกรรมการบริหารงาน จำนวน 46 นาย ประธานภาค 4 นาย และคณะที่ปรึกษา 11 นาย รวม 61 นาย
 • ฝ่ายปฏิบัติการข่าวสาร และข้อมูล กรรมการ พล.ต.กิตติธัช หน.ฝ่าย พ.อ.จิรศักดิ์ (จู๊ด) รองฯ พล.ต.วิชา พ.อ.ปรัชญา และ พ.ต.วิชัย (ชุน)
 • การจัดงานจปร.32 "สังสรรค์ สามัคคี มีพลัง" 10 มิ.ย.60 ประธานรุ่น พบปะสังสรรค์ สมาชิกจปร.32 และ ประกาศเจตนารมณ์ การบริหารงานรุ่น ในปี 60-61
 • สถานภาพเงินรุ่น 13,724,726.70 บาท
 • สถานภาพของกำลังพล 370 นาย รับราชการ พล.ท.13 นาย พล.ต.86 นาย พ.อ.(พ)179(1) นาย พ.อ.17(3) นาย พ.ท.1 นาย (นอกราชการ 62 นาย วิสามัญ 14 นาย และกิตติมศักดิ์ 2 นาย)
 • พ.ต.วิชัย (ชุน)ทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ www.crma32.net และ การประชาสัมพันธ์ของรุ่น ภายใต้คำแนะนำของ หน.ฝ่าย สปม. และ พล.ต.เบญจพลฯ เลขานุการ

 

เสาร์ ที่ 10 มิ.ย.60 งาน"สังสรรค์ สามัคคี มีพลัง" ณ อาคารรับรองเกษะโกมล

 • พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานรุ่น จปร.32 ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานรุ่น ในช่่วงปี 2560-2561 และแนะนำคณะกรรมการบริหารงาน
 • สมาชิกและครอบครัวมาร่วมงานสังสรรค์ จำนวน 115 ท่าน 

พุธ ที่ 14 มิ.ย.60 

 • สมาชิกจำนวน 4 ท่านได้รับติดปีกนักบินกิตติมศักดิ์ 
 • พลตรีพรเทพ วัขรวิสุทธฺ์ พันเอกชูเกียรติ ช่วยเพชร พันเอกบุญรอด ศรีสมบัติและพันเอกวัชรินทร์ สุวรรณรินทร์

พุธ ที่ 23 ส.ค..60 พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานรุ่น จปร.32 ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

 • คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 19 นาย 
 • จปร.32 ส่งรายชื่อ พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เป็นกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.
 • การจัดงานแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกที่ได้รับพระราชทานยศ ชั้นนายพล วาระ ต.ค.60 ในวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค.60 เวลา 17.30 - 21.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ โซนซี สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต **เลื่อนไปรวมกับการจัดงานสังสรรค์ปลายปี่ เดือน ธันวาคม 60
 • สถานภาพ สมาชิก 370 นาย รับราชการ 295 นาย ที่รับราชการ เป็นนายพล จำนวน 99 ท่าน พล.ท.13 พล.ต.86 นอกราชการ 75 นาย
 • สถานภาพเงินรุ่น 13,500,177.03 บาท(รวมค่ากระสุนปืน,สำรองจ่าย ตท.21,มัดจำโรงแรมจัดงานสังสรรค์)

ศุกร์ ที่ 1 ก.ย.60 ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯแต่งตั้งและพระราชทานยศ นายทหารชั้นนายพล จำนวน 990 ท่าน มีสมาชิก จปร.32 ได้รับโปรดเกล้าดังนี้

 • พล.ท.ใหม่ จำนวน 8 นาย พล.ต.ใหม่ จำนวน 29 นาย ตำแหน่งใหม่ พล.ท.1 นาย พล.ต. จำนวน 16 นาย
 • พล.ท.เฉลิมพล,พล.ท.สุนัย,พล.ท.ณตฐพล,พล.ท.พีระ, พล.ท.สราวุธ,พล.ท.สุชาติ,พล.ท.ชัยวิน,พล.ท.ศรีศักดิ์
 • พล.ต.ปรัชญา,พล.ต.ประทีป,พล.ต.พนม,พล.ต.มนัส, พล.ต.ปราโมทย์(ศรี),พล.ต.คมกฤษ,พล.ต.วิเชียร,พล.ต.สมดุลย์, พล.ต.จิรัชญ์,พล.ต.วรพล,พล.ต.มโนช,พล.ต.ประธาน,พล.ต วิรัตน์(นาค),พล.ต.เอนก,พล.ต.พันธุ์พิสิษฐ์,พล.ต.เชษฐา, พล.ต.สดับพงษ์,พล.ต.ชัยรัตน์,พล.ต.พีรวัชฌ์,พล.ต.วิรัตน์(แป้น),พล.ต.เกษม,พล.ต.ชานนท์,พล.ต.อุกฤษฏ์,พล.ต.ชินโชติ(วันชัย), พล.ต.ประสิทธิ์,พล.ต.สรายุทธ,พล.ต.คณาพร,พล.จิรนันท์,พล.ต.มงคล
 • ลาออก พล.ท.1 นาย พล.ต. 9 นาย พ.อ.(พ) 2 นาย พล.ท.สุเทพ,พล.ต.นักรบ,พล.ต.ภูมิทัศ,พล.ต.มานะ(วงศ์), พล.ต.วัลลภ(ก้อน),พล.ต.สันทัด (ทด),พล.ต.สิรภพ,พล.ต.สุทธิพงษ์,พล.ต.สุรพัศ, พ.อ.(พ) ศุภณัฏฐ์ พ.อ.(พ)สมบัติ
 • ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯแต่งตั้งชั้นนายพล
 • ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯพระราชทานยศชั้นนายพล

อังคาร ที่ 3 ต.ค.60 คำสั่งนายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน

พฤหัสบดี  ที่ 2 พ.ย.60  พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานรุ่น จปร.32 ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน จปร.32 ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้อง VIP 6 สโมสรทหารบก

 • คณะกรรมการ สมาชิก และผู้แทน ภาค เข้าร่วมประชุมรวม 18 นาย 
 • การจัดงานแสดงความยินดีสมาชิกที่รับพระราชทานยศ ชั้นนายพล วาระ ต.ค.60 เลื่อนไปจัดรวมในงานสังสรรค์ปลายปี 60
 • การจัดงานสังสรรค์รุ่นปลายปี 60 จัดงานในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรมเฟลิกซ์  จ.กาญจนบุรี พล.ท.สุชาติ ว. เป็นประธานจัดงาน   **รูปแบบงานจัดงาน ย้อนยุค ค่ายฝึกอินวะษา**
 • การจัด การแข่งขันกอล์ฟ วันจันทร์ที่ 27 พ.ย.60 ที่สนามกอล์ฟ โรยัล เจมส์ ศาลายา นครปฐม  พ.อ.ชูเกียรติ ช. 
 • ประธาน จปร.32 ภาคใต้ คนใหม่ พล.ต.มโนช จันทร์คีรี ผบ.มทบ.45
 • การจัดงานสังสรรค์ ตท.2137 ประจำไตรมาส 21 ธ.ค.60 พล.ม.2 รอ. ทบ.เจ้าภาพ พร้อมประชุมผู้แทนเหล่า
 • สถานภาพ สมาชิก 370 นาย รับราชการ 284 นาย ที่รับราชการ เป็นนายพล จำนวน 127 ท่าน (พล.ต.106, พล.ท.21, พ.อ. (พ.) 143, พ.อ.13 พ.ท.1 นอกราชการ 86 นาย)
 • สถานภาพเงินรุ่น 13,224,227.03 บาท (รวมค่ากระสุนปืน, ลองจ่าย ตท.21, มัดจำโรงแรม)

 

เสาร์ ที่ 9 ธ.ค.60 งานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.32  ประจำปี 2560  ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

"ย้อนรำลึก ค่ายฝึกอินวะษา จุดเริ่มต้นชีวิตทหารสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่"

มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

 • 1.ท่องเที่ยวและทำบุญ **บริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี และท่องเที่ยว เมืองมัลลิกา ร.ศ.124
 • 2.ดวลวงสวิง ที่ สนาม BLUE STAR GOLF COURSE อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เวลา 09.00-16.00
 • 3.ทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับเพื่อนผู้จากไป
 • 4.พิธี แสดงความยินดี พลโทใหม่และ พลตรี ใหม่
 • 5.งานเลี้ยงสังสรรค์ กลางแจ้ง ธีมแฟนซี ทหาร
 • มีผู้มารวมงานทั้งสมาชิก จปร.32 และครอบครัว จำนวน 411 คน

งานเลี้ยงสังสรรค์ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สมาชิกที่มาร่วมงาน มีความประทับใจและสนุกสาน ในการจัดงานของคณะกรรมการรุ่น

โดยมี พล.ท.สุชาติ วงศ์มาก เป็นประธาน จัดงาน

 

จันทร์ ที่ 18 ธ.ค.60 พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานรุ่น จปร.32 ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน จปร.32 ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้อง VIP 2 สโมสรทหารบก

เข้าร่วมประชุม ประธาน : พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เลขานุการ เบญจพล ที่ปรึกษา สุชาติ ว.

กรรมการกลาง : ปริญญา, สุรศักดิ์ ฉ., ชาญณรงค์ ย., ชูเกียรติ, สมภพ, วิชัย ช.

สรุปการจัดกิจกรรมปี 60 ที่ผ่านมา

 • 1.การจัดการแข่งขันยิงปืน ฯ ปี 60 โดย พล.ต.ยุทธชัยฯ จัดยิงปืนยาวประเภทเดียวที่ สนามยิงปืน มทบ.14 มีรายได้สุทธิมอบให้รุ่น 205,720 บาท
 • 2.การจัดการแข่งขันกอล์ฟ ฯ ปี 60 โดย พ.อ.ชูเกียรติ ฯ จัดการแข่งขันที่สนามกอล์ฟ โรยัล เจมส์ ฯ นครปฐม รายรับ 1,670,000 บาท รายจ่าย -679,881 บาท คงเหลือรายได้สุทธิมอบให้รุ่น 990,119 บาท
 • 3.การจัดงานสังสรรค์ฯ ปี 60 โดย พล.ท.สุชาติ ว. พล.ต.วรรนพ และ พ.อ.สมภพ สมาชิก 141 นาย รวมครอบครัว 411 คน ห้องพัก 189 ห้อง รายรับ 1,593,700 บาท (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 1 ล้านบาท) รายจ่าย -1,454,655 บาท (ไม่รวมเข็มขัดซึ่งจะนำไปแจกปลายปี) คงเหลือเงิน 139,045 บาท
 • 4.21 ธ.ค.60 เวลา 17.00 น. ประชุมคณะกรรมการ 2137 ที่ อาคารภายใน ม.พัน 29 เพื่อพิจารณาการจัดหารายได้ (จัดกอล์ฟพรือเก็บเงิน), การจัดงานสังสรรค์วงรอบ 3 เดือน, การจัดงาน ตท.2137 ปลายปี 61 ที่พัทยา
 • 5.21 ธ.ค.60 เวลา 18.00 น. งานสังสรรค์ 2137/ปีใหม่ วงรอบไตรมาส 4/60 ทบ. เป็นเจ้าภาพ สถานที่ อาคารใน ม.พัน 29 (พล.ม.2 รอ.) สถานที่และคาราโอเกะ – เฉลิมพล, อาหาร - สมภพ, เครื่องดื่ม – ชาญณรงค์, วิชัย - รวบรวมยอด สมาชิกที่ทราบข่าวช่วยประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเพื่อน ๆ 2137 ทุกท่านร่วมพบปะสังสรรค์โดยพร้อมเพรียงกัน
 • สถานภาพสมาชิกและการเงินรุ่น

สถานภาพสมาชิก 370 นาย เท่าเดิม รับราชการ 284 นาย นอกราชการ 86 นาย (พล.ต.106, พล.ท.21, พ.อ.(พ.) 143, พ.อ.13 พ.ท.1)

สถานภาพการเงิน 1 เม.ย. – 17 ธ.ค.60

 • 1. เงินรุ่นปี 59 ยกมา 13,982,202.32 บาท
 • 2. รายรับ 1,648,390.90 บาท รายจ่าย -868,950.- บาท (ศพ 132,000 บาท การกุศล 123,000 บาท บริหาร 613,950 บาท) คงเหลือรายรับ 779,440.90 บาท
 • รวมเงินปัจจุบัน 14,761,643.22 บาท (รวมค่ากระสุนปืน, ลองจ่าย ตท.2137) ยอดเงินในแต่ละบัญชี แบ่งเป็น
 • บัญชี ธ. ทหารไทยออมทรัพย์ 4,720,938.28 บาท
 • บัญชี ธ. ทหารไทยประจำ 9,000,000 บาท
 • บัญชี ธ. ออมสินเผื่อเรียก 2 บัญชี 40,704.94 บาท สลากออมสิน 1,000,000 บาท

เรื่องอื่น ๆ

1. ที่ประชุมรับรองสมาชิกวิสามัญคนใหม่ 1 นาย คือ นายรัฐ เขียวขำแสง

2. กำหนดการเชิญสมาชิกวิสามัญทั้งหมดและผู้แนะนำพบปะในโอกาสที่เหมาะสม

 

เสาร์ ที่ 9 ธ.ค.60 เลื่อนยศ เลื่อน/เปลี่ยนตำแหน่ง ชั้นยศนายพลของสมาชิก จปร.32 งวด 1 เม.ย.61 29 นาย

(A ยศสูงขึ้น, B ตำแหน่งสูงขึ้น, C ระดับเดียวกัน : นายพลใหม่ 15 นาย) 

1. สป. 3 นาย

• A พลตรี คำรณ ชาติเสวียง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

• A พลตรี บุญชู กลิ่นสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

• A พันเอก อนุรักษ์ ข้าวทิพย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2. บก.ทท. 5 นาย

• C พลโท นเรนทร์ สิริภูบาล เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

• C พลตรี สัณห์เพชร สายสรรพมงคล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล กรมสารบรรณทหาร

• A พันเอก อนุพนธ์ ฟูเฟื่อง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

• A พันเอก วิโรจน์ เกิดแสง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

• A พันเอก ปรีชา สาลีผล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

3. ทบ. 21 นาย

• B พลตรี ชัยรัตน์ จ่างแก้ว ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารบก เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหารบก

• B พลตรี อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็น รองเจ้ากรมการทหารช่าง

• B พลตรี ธวัชชัย มาชมสมบูรณ์ ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

• B พลตรี มงคล รัตนจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง

• C พลตรี สดับพงษ์ จันทุรัตน์ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

• C พลตรี เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ รอง ผอ.สนย. สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น รอง ผอ.ศปป.

๔ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

• C พลตรี ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ ผอ.สรมน.5 สน.ปรมน.ทบ. เป็น ผอ.สรมน.6 สน.ปรมน.ทบ.

• C พลตรี ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ ผอ.สรมน.12 สน.ปรมน.ทบ. เป็น ผอ.สรมน.12 สน.ปรมน.ทบ.

• C พลตรี สรายุทธ ปาลิวนิช ผอ.สรมน.16 สน.ปรมน.ทบ. เป็น ผอ.สรมน.14 สน.ปรมน.ทบ.

• C พลตรี วิเชียร ผ่องจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทยเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

• A พันเอก กฤษดา พงษ์สามารถ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕

• A พันเอก ชาตรี กิตติขจร เป็น ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑

• A พันเอก ปรีชา เบ็ญจขันธุ์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า

• A พันเอก สุปัญญา วิไลรัตน์ เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓

• A พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

• A พันเอก จิรศักดิ์ เอี่ยมสมบุญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

• A พันเอก ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

• A พันเอก ภัคถพณ ป้อมบุบผา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

• A พันเอก บรรจง ไชยลังกา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

• A พันเอก บรรดิษฐ์ อินทสังข์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

• A พันเอก อำนาจ นาคศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

อาทิตย์ ที่ 13 พ.ค.61 พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานรุ่น จปร.32 ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน จปร.32 ครั้งที่ 1/2561 ณ  สโมสรทหารบก วิภาวดี

เข้าร่วมประชุม ประธาน : พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เลขานุการ พล.ต.เบญจพล ที่ปรึกษา พล.ท.สุชาติ ว. พล.ท.ชัยวิน

กรรมการกลาง :พล.ท.สุนัย, พล.ท.ปริญญา, พล.ท.ณภัทร,พล.ต.ชาญณรงค์ , พล.ต.วรรนพ,พล.ต.ประธาน,พล.ต.มนัส ,พล.ต.กิตติธัช,พ.อ.ชูเกียรติ,พ.อ. สมภพ,พ.อ.เทพชาตรี,พ.อ.กิตติเชษฐ,พ.ต. วิชัย ช.

สรุปการจัดกิจกรรมปี 61 ที่ผ่านมา

 • 1.การจัดงานสังสรรค์ ตท.2137 เมื่อ 21ธ.ค.60 ที่ ม.พัน.29 มีผู้มาร่วมงานประมาณ 50นาย และ มีการประชุม ผู้แทนของแต่ละเหล่า เพื่อจัดงานแข่งขันกอล์ฟ ตท.21
 • 2.การจัดงานแสดงความยินดีนายพลใหม่ วาระ 1 เม.ย.61สมาชิกและครอบครัวมาร่วมงาน 120 คนค่าจัดเลี้ยง 54,720 บาท กระบี่สั้นและป้ายชื่อ 85,500 บาท
 • สถานภาพสมาชิกและการเงินรุ่น

สถานภาพสมาชิก 370 นาย (เพิ่มวิสามัญ 1นาย ,เสียชีวิต 1นาย) รับราชการ 283 นาย นอกราชการ 87 นาย (พล.ท.23, พล.ต.119, พ.อ.(พ.) 129, พ.อ.11 พ.ท.1)

สถานภาพการเงิน 1 เม.ย. – 17 ธ.ค.60

 • 1. เงินรุ่นปี 60 ยกยอดมา  จำนวน 14,693,167.40 บาท
 • 2. รายรับ 249,982.18 บาท รายจ่าย -421,220.- บาท  จ่ายเกิน 171,237.40 บาท
 • รวมเงินปัจจุบัน 14,521,929.58 บาท (รวมค่ากระสุนปืน ) ยอดเงินในแต่ละบัญชี แบ่งเป็น
 • บัญชี ธ. ทหารไทยออมทรัพย์ 4,477,485.77 บาท
 • บัญชี ธ. ทหารไทยประจำ 9,000,000 บาท
 • บัญชี ธ. ออมสินเผื่อเรียก 2 บัญชี 44,443.81 บาท สลากออมสิน 1,000,000 บาท

 

 

 

อาทิตย์ ที่ 30 ก.ย.61 พิธีแสดงความยินดี เลื่อนยศ เลื่อน/เปลี่ยนตำแหน่ง ชั้นยศนายพลของสมาชิก จปร.32 งวด 1 ต.ค.61 จำนวน 75 นาย

ยศสูงขึ้น พลเอก 1 นาย,พลโท 25 นาย, พลตรี นายพลใหม่ 28 นาย และ เลื่อนตำแหน่ง 21 นาย

1.สำนักงานกระทรวงกลาโหม

• พลโท สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ ผทค.พิเศษ.สป.

• พลโท สุภรัตน์ เงินบำรุง ปช.ทหาร

• พลตรี เกษม จั่นเรือง ผทค.สป.

2. กองบัญชาการกองทัพไทย

• พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท.

• พลโท พิสัณห์ ปฐมเอม เสธ.สปท.

•พลโท วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ หน.ฝสธ.บก.ทท.

•พลโท อภิรมณ์ จินตเกษกรรม ปษ.บก.ทท.

•พลโท วิชา ไผ่เกาะ ปษ.บก.ทท.

• พลโท ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผทค.พิเศษ.บก.ทท.

• พลตรี สุชาติ ทับทิมแดง ผทค.พิเศษ.บก.ทท

• พลโท พิศนุ พงษ์ศารานันท์ ผทค.พิเศษ สป.

• พลโท ดำรงค์ สุ่มสังข์ ผทค.พิเศษ.สป.

• พลตรี พนม ใจทหาร รอง จก.กพ.ทหาร

• พลตรี วัฒนะ พลจันทร์ รอง ผบ.ศรภ.

• พลตรี สัณห์เพชร สายสรรพมงคล รอง.จก.สบ.ทหาร

• พลตรี มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท.

• พลตรี วิโรจน์ เกิดแสง รอง.ผอ.วปอ.สปท.

• พลตรี สงคราม ขุมทอง ผคท.บก.ทท.

• พลตรี ปราโมทย์ ศรีสวัสดิ์ ผทค.บก.ทท.

• พลตรี ประวิทย์ เอี่ยมสังข์ ผอ.สบป.สบ.ทหาร

• พลตรี ปฐมทรรศ ปทุมทอง ผช.หน.ฝสธ.เสธ.ทหาร

• พลตรี พงศ์พิพัฒน์ ชมะนันทน์ ผชก.บก.ทท.

• พลตรี ธนัช บุญอารักษ์ ผทค.บก.ทท.

• พลตรี เทพชาตรี ฝั่งสระ ผทค.บก.ทท.

• พลตรี กนิษฐ ชมะนันทน์ ผทค.บก.ทท.

3. กองทัพบก

•พลโท เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ รอง เสธ.ทบ.

• พลโทอยุทธ์ ศรีวิเศษ จก.กพ.ทบ.

•พลโท ชัยมนตรี โพธิ์ทอง จก.กบ.ทบ.

•พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย มทน.3

•พลโท วิชาญ สุขสง มทน.4

•พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ จก.กช.

•พลโท ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด.

•พลโท อภิชาติ สุขแจ่ม ปษ.ทบ.

•พลโท ศตวรรษ รามดิษฐ์ ปษ.ทบ.

•พลโท วรรนพ นาคประสิทธิ์ ผอ.สปง.สง.ปรมน.ทบ.

•พลโท กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศปป.2สง.ปรมน.ทบ.

•พลโท เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผอ.ศปป.4สง.ปรมน.ทบ.

•พลโท วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.5สง.ปรมน.ทบ.

•พลโท สมชาย เพ็งกรูด ผทค.(พิเศษ)

•พลโท ธวัธชัย มาชมสมบูรณ์ ผทค.(พิเศษ)

•พลโท ธานินทร์ สนิทชน ผทค.(พิเศษ)

•พลโท สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง จก.กพ.ทบ.

•พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รอง มทภ.2

•พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รอง มทภ.3

•พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รอง มทภ.3

•พลตรี อาคม พงศ์พรหม รอง มทน.4

•พล.ตรี เชษฐา ตรงดี รอง ผบ.นสศ.

•พลตรี พัลลภ เฟื่องฟู รอง ผบ.นปอ.ทบ.

•พลตรี เอนก กล่อมจิตร รอง จก.สพ.ทบ.

•พลตรี สุรินทร์ นิลเหลือง ผบ.มทบ.13

•พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.24

•พลตรี พีรวัชฌ์ แสงทอง รอง ผอ.สมท.สง.ปรมน.ทบ

•พลตรี สันทัด เมืองคำ ผอ.สตน.สง.ปรมน. ทบ.

•พลตรี วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ จก.สห.ทบ.

•พลตรี ศักดิ์ชัย ธนศรีสุนีย์ ผอ.สตน.ทบ.

•พลตรี ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ.

•พลตรี ประสาร รวยดี ผบ.ศร.

•พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผบ.มทบ.28

•พลตรี ปราโมทย์ นาคจันทึก ผบ.มทบ.210

•พลตรี ดุษิต ปุระเสาร์ ผบ.มทบ.38

•พลตรี ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ ผบ.มทบ.41

•พลตรี ภาสกร ทวีตา ผบ.มทบ.43

•พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสธ.ทภ.4

•พลตรี ประมวล จันทร์ศรี ผอ.สวท.รร.จปร.

•พลตรี มาโนชญ์ รัตนเลขา ฝสธ.ทบ.

•พลตรี แมนศักดิ์ บุญโพธิ์แก้ว รอง.ผอ.กอ.รมน.ภาค.4

•พลตรี วัลลภ ประดับศิลป์ ผชก.ทบ.

•พลตรี กฤษณ์ สุนทรธรรม ผทค.ทบ

•พลตรี เกษม วังสุนทร ผทค.ทบ.

•พลตรี ชาตรี สุวรรณภูมิ ผทค.ทบ.

•พลตรี บูระพา ต๊ะวิชัย ผทค.ทบ.

•พลตรี ประเวศ บาลทิพย์ ผทค.ทบ.

•พลตรี พิชิต วันทา ผทค.ทบ.

•พลตรี สุรพล เอี้ยวสุวรรณ ผทค.ทบ.

 

ราชกิจจานุเบกษา ๑ กันยายน ๒๕๖๑

 

***สมาชิก มีข้อคิดเห็น หรือต้องการ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อได้ที่ ผู้ดูแล   ID Line :wichai2132***

Visitors: 273,330