ปูมรุ่น

 เส้นทางการสร้างสรรค์และเสียสละของ จปร.32(1 เม.ย.2560 – ปัจจุบัน) 

ความหมายของ "ปูมรุ่น" คือ การบันทึกเรื่องราวสำคัญที่เกิดขึ้นของรุ่น อย่างคร่าวๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • 1.การบริหารงานของคณะกรรมการ
 • 2.สถานภาพการเงินของรุ่น
 • 3.สถานภาพกำลังพล
 • 4.การจัดหารายได้และการใช้จ่าย
 • 5.การจัดงานสังสรรค์
 • 6.ความเจริญก้าวหน้าและการสูญเสีย ของสมาชิก

        *** รายละเอียดของเรื่องราวที่สำคัญสามารถเข้าอ่านหรือดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดย แตะลิงค์ เรื่องนั้นๆ(อักษรสีฟ้า)***

      เส้นทางการสร้างสรรค์และเสียสละของ จปร.32 ตั้งแต่ 1 เม.ย.2560 จนถึง ปัจจุบัน ผู้เรียบเรียง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เพื่อนสมาชิกที่ทุ่มเทเสียสละ พัฒนา และสร้างสรรค์ รวมทั้งเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องประเทศชาติ และประชาชน ในหลาย ๆ เหตุการณ์ ได้มีความภาคภูมิใจว่าการทำงานของท่านได้รับการจดจำต่อสาธารณชน ซึ่งจะเป็นเกียรติยศของสมาชิกและ จปร.32 ซึ่งพวกเราเป็นส่วนหนึ่งตลอดไป

      สำหรับปูมรุ่น ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2521-2555 ซึ่งได้รวบรวมและเรียบเรียง "ทหารดอทคอม" โดย พล.ต.เบญจพล รังสีภานุรัตน์ สามารถเข้าไปอ่านได้ เพียงแตะลิงค์  ปูมรุ่น 2521-2555

เริ่มต้นเรียบเรียงใหม่ เมื่อ 1 เม.ย.60 โดย พ.ต.วิชัย  ชุนประเสริฐดี
---------------------------------------------------------------
พ.ศ.2560

. เสาร์ ที่ 1 เม.ย.2560 งานสังสรรค์ จปร.32 ที่ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท การคัดเลือกประธานรุ่นคนใหม่ เป็นการประชุมและคัดเลือกจากกรรมการ มีผู้ได้รับเสนอ เป็นประธาน พล.ท. นเรนทร์ พล.ต.สุชาติ และพล.ต.เฉลิมพล ได้ข้อสรุปให้ พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานรุ่น คนต่อไป

 

 • สมาชิกสามัญรุ่น ที่รับราชการ เป็นนายพล จำนวน 99 ท่าน พล.ท.13 พล.ต.86 สมาชิกรุ่น รับราชการไม่ได้เป็น พ.อ.(พ) จำนวน 15 ท่าน
 • นโยบาย ประธานรุ่น จปร.32 พยายามช่วยเหลือให้ทุกท่านได้รับการเลื่อนยศเป็น พ.อ.(พ) ทุกท่าน

 

 พุธ 19 เม.ย.60  พล.ต .เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานรุ่น ประชุมกรรมการ เพื่อวางแผนการบริหารงาน  พ.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก ตัวแทน จปร.32 ทภ.2 แถลงรายละเอียดการจัดงานสังสรรค์ จปร.32 ทภ.2

 • พ.ต.วิชัย ชุนประเสริฐดี ได้รับมอบหมายเข้าดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์รุ่น www.crma32.net
 • สถานภาพเงินรุ่น 13,724,202.32 บาท
 • สถานภาพของกำลังพล 370 นาย ที่รับราชการ พล.ท.13 นาย พล.ต.86 นาย พ.อ.(พ)177 นาย พ.อ.18 นาย พ.ท.1 นาย นอกราชการ วิสามัญและกิตติมศักดิ์รวม 75 นาย

 

สาร์-อาทิตย์ ที่ 20-21 พ.ค.60   งานสังสรรค์ จปร.32 ทภ.2 และแข่งขันกอล์ฟ จปร.32  ณ โรงแรม Splendid -Escape เขาใหญ่ และการแข่งขันกอล์ฟ จปร.32 สนามเขาใหญ่กอล์ฟคลับ Mission Hill

 • จำนวนสมาชิกและครอบครัวที่มาร่วมงานสังสรรค์ และ การแข่งขันกอล์ฟ ประมาณ 200 นาย

 

วันที่ 22 พ.ค.60  สมาชิก จปร.32 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  เป็นราชองครักษ์เวร จำนวน 48 นาย

ตามราชกิจจานุเบกษา

พุธ ที่ 24 พ.ค.60 พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานรุ่น จปร.32 ประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารงาน ปฏิทินห้วงเวลาการจัดงานรุ่นของกองทัพภาคที่ 2-3-4 การหารายได้ การแข่งขันกอล์ฟ การแข่งขันยิงปืนชิงถ้วยพระราชทานฯ เดือน ก.ย.60 ที่ มทบ.14 และ การจัดงานสังสรรค์ ประจำปี 2560 ช่วงเดือน ธ.ค.60

 • ทภ.2 จัดห้วงเดือน พฤษภาคม  ทภ.3 จัดงานห้วงเดือน มกราคม และ ทภ.4 จัดงานห้วงเดือน เมษายน
 • สถานที่จัดงานสังสรรค์ปี 2560 ตกลงเบื้องต้น จ.กาญจนบุรี และ เขาใหญ่ นครราชสีมา ที่พัก พล.ต.ธวัธชัย (ชวน)ติดต่อเรื่องราคาโรงแรมที่พักเขาใหญ่ ผลสรุปตกลงจัดที่โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี
 • คณะกรรมการบริหารงานปี 60-61 มีกรรมการบริหารงาน จำนวน 46 นาย ประธานภาค 4 นาย และคณะที่ปรึกษา 11 นาย รวม 61 นาย
 • ฝ่ายปฏิบัติการข่าวสาร และข้อมูล กรรมการ พล.ต.กิตติธัช หน.ฝ่าย พ.อ.จิรศักดิ์ (จู๊ด) รองฯ พล.ต.วิชา พ.อ.ปรัชญา และ พ.ต.วิชัย (ชุน)
 • การจัดงานจปร.32 "สังสรรค์ สามัคคี มีพลัง" 10 มิ.ย.60 ประธานรุ่น พบปะสังสรรค์ สมาชิกจปร.32 และ ประกาศเจตนารมณ์ การบริหารงานรุ่น ในปี 60-61
 • สถานภาพเงินรุ่น 13,724,726.70 บาท
 • สถานภาพของกำลังพล 370 นาย รับราชการ พล.ท.13 นาย พล.ต.86 นาย พ.อ.(พ)179(1) นาย พ.อ.17(3) นาย พ.ท.1 นาย (นอกราชการ 62 นาย วิสามัญ 14 นาย และกิตติมศักดิ์ 2 นาย)
 • พ.ต.วิชัย (ชุน)ทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ www.crma32.net และ การประชาสัมพันธ์ของรุ่น ภายใต้คำแนะนำของ หน.ฝ่าย สปม. และ พล.ต.เบญจพลฯ เลขานุการ

 

เสาร์ ที่ 10 มิ.ย.60 งาน"สังสรรค์ สามัคคี มีพลัง" ณ อาคารรับรองเกษะโกมล

 • พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานรุ่น จปร.32 ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานรุ่น ในช่่วงปี 2560-2561 และแนะนำคณะกรรมการบริหารงาน
 • สมาชิกและครอบครัวมาร่วมงานสังสรรค์ จำนวน 115 ท่าน 

พุธ ที่ 14 มิ.ย.60 

 • สมาชิกจำนวน 4 ท่านได้รับติดปีกนักบินกิตติมศักดิ์ 
 • พลตรีพรเทพ วัขรวิสุทธฺ์ พันเอกชูเกียรติ ช่วยเพชร พันเอกบุญรอด ศรีสมบัติและพันเอกวัชรินทร์ สุวรรณรินทร์

พุธ ที่ 23 ส.ค..60 พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานรุ่น จปร.32 ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

 • คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 19 นาย 
 • จปร.32 ส่งรายชื่อ พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เป็นกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.
 • การจัดงานแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกที่ได้รับพระราชทานยศ ชั้นนายพล วาระ ต.ค.60 ในวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค.60 เวลา 17.30 - 21.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ โซนซี สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต **เลื่อนไปรวมกับการจัดงานสังสรรค์ปลายปี่ เดือน ธันวาคม 60
 • สถานภาพ สมาชิก 370 นาย รับราชการ 295 นาย ที่รับราชการ เป็นนายพล จำนวน 99 ท่าน พล.ท.13 พล.ต.86 นอกราชการ 75 นาย
 • สถานภาพเงินรุ่น 13,500,177.03 บาท(รวมค่ากระสุนปืน,สำรองจ่าย ตท.21,มัดจำโรงแรมจัดงานสังสรรค์)

ศุกร์ ที่ 1 ก.ย.60 ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯแต่งตั้งและพระราชทานยศ นายทหารชั้นนายพล จำนวน 990 ท่าน มีสมาชิก จปร.32 ได้รับโปรดเกล้าดังนี้

 • พล.ท.ใหม่ จำนวน 8 นาย พล.ต.ใหม่ จำนวน 29 นาย ตำแหน่งใหม่ พล.ท.1 นาย พล.ต. จำนวน 16 นาย
 • พล.ท.เฉลิมพล,พล.ท.สุนัย,พล.ท.ณตฐพล,พล.ท.พีระ, พล.ท.สราวุธ,พล.ท.สุชาติ,พล.ท.ชัยวิน,พล.ท.ศรีศักดิ์
 • พล.ต.ปรัชญา,พล.ต.ประทีป,พล.ต.พนม,พล.ต.มนัส, พล.ต.ปราโมทย์(ศรี),พล.ต.คมกฤษ,พล.ต.วิเชียร,พล.ต.สมดุลย์, พล.ต.จิรัชญ์,พล.ต.วรพล,พล.ต.มโนช,พล.ต.ประธาน,พล.ต วิรัตน์(นาค),พล.ต.เอนก,พล.ต.พันธุ์พิสิษฐ์,พล.ต.เชษฐา, พล.ต.สดับพงษ์,พล.ต.ชัยรัตน์,พล.ต.พีรวัชฌ์,พล.ต.วิรัตน์(แป้น),พล.ต.เกษม,พล.ต.ชานนท์,พล.ต.อุกฤษฏ์,พล.ต.ชินโชติ(วันชัย), พล.ต.ประสิทธิ์,พล.ต.สรายุทธ,พล.ต.คณาพร,พล.จิรนันท์,พล.ต.มงคล
 • ลาออก พล.ท.1 นาย พล.ต. 9 นาย พ.อ.(พ) 2 นาย พล.ท.สุเทพ,พล.ต.นักรบ,พล.ต.ภูมิทัศ,พล.ต.มานะ(วงศ์), พล.ต.วัลลภ(ก้อน),พล.ต.สันทัด (ทด),พล.ต.สิรภพ,พล.ต.สุทธิพงษ์,พล.ต.สุรพัศ, พ.อ.(พ) ศุภณัฏฐ์ พ.อ.(พ)สมบัติ
 • ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯแต่งตั้งชั้นนายพล
 • ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯพระราชทานยศชั้นนายพล

อังคาร ที่ 3 ต.ค.60 คำสั่งนายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน

พฤหัสบดี  ที่ 2 พ.ย.60  พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานรุ่น จปร.32 ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน จปร.32 ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้อง VIP 6 สโมสรทหารบก

 • คณะกรรมการ สมาชิก และผู้แทน ภาค เข้าร่วมประชุมรวม 18 นาย 
 • การจัดงานแสดงความยินดีสมาชิกที่รับพระราชทานยศ ชั้นนายพล วาระ ต.ค.60 เลื่อนไปจัดรวมในงานสังสรรค์ปลายปี 60
 • การจัดงานสังสรรค์รุ่นปลายปี 60 จัดงานในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรมเฟลิกซ์  จ.กาญจนบุรี พล.ท.สุชาติ ว. เป็นประธานจัดงาน   **รูปแบบงานจัดงาน ย้อนยุค ค่ายฝึกอินวะษา**
 • การจัด การแข่งขันกอล์ฟ วันจันทร์ที่ 27 พ.ย.60 ที่สนามกอล์ฟ โรยัล เจมส์ ศาลายา นครปฐม  พ.อ.ชูเกียรติ ช. 
 • ประธาน จปร.32 ภาคใต้ คนใหม่ พล.ต.มโนช จันทร์คีรี ผบ.มทบ.45
 • การจัดงานสังสรรค์ ตท.2137 ประจำไตรมาส 21 ธ.ค.60 พล.ม.2 รอ. ทบ.เจ้าภาพ พร้อมประชุมผู้แทนเหล่า
 • สถานภาพ สมาชิก 370 นาย รับราชการ 284 นาย ที่รับราชการ เป็นนายพล จำนวน 127 ท่าน (พล.ต.106, พล.ท.21, พ.อ. (พ.) 143, พ.อ.13 พ.ท.1 นอกราชการ 86 นาย)
 • สถานภาพเงินรุ่น 13,224,227.03 บาท (รวมค่ากระสุนปืน, ลองจ่าย ตท.21, มัดจำโรงแรม)

 

เสาร์ ที่ 9 ธ.ค.60 งานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.32  ประจำปี 2560  ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

"ย้อนรำลึก ค่ายฝึกอินวะษา จุดเริ่มต้นชีวิตทหารสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่"

มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

 • 1.ท่องเที่ยวและทำบุญ **บริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี และท่องเที่ยว เมืองมัลลิกา ร.ศ.124
 • 2.ดวลวงสวิง ที่ สนาม BLUE STAR GOLF COURSE อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เวลา 09.00-16.00
 • 3.ทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับเพื่อนผู้จากไป
 • 4.พิธี แสดงความยินดี พลโทใหม่และ พลตรี ใหม่
 • 5.งานเลี้ยงสังสรรค์ กลางแจ้ง ธีมแฟนซี ทหาร
 • มีผู้มารวมงานทั้งสมาชิก จปร.32 และครอบครัว จำนวน 411 คน

งานเลี้ยงสังสรรค์ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สมาชิกที่มาร่วมงาน มีความประทับใจและสนุกสาน ในการจัดงานของคณะกรรมการรุ่น

โดยมี พล.ท.สุชาติ วงศ์มาก เป็นประธาน จัดงาน

 

จันทร์ ที่ 18 ธ.ค.60 พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานรุ่น จปร.32 ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน จปร.32 ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้อง VIP 2 สโมสรทหารบก

เข้าร่วมประชุม ประธาน : พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เลขานุการ เบญจพล ที่ปรึกษา สุชาติ ว.

กรรมการกลาง : ปริญญา, สุรศักดิ์ ฉ., ชาญณรงค์ ย., ชูเกียรติ, สมภพ, วิชัย ช.

สรุปการจัดกิจกรรมปี 60 ที่ผ่านมา

 • 1.การจัดการแข่งขันยิงปืน ฯ ปี 60 โดย พล.ต.ยุทธชัยฯ จัดยิงปืนยาวประเภทเดียวที่ สนามยิงปืน มทบ.14 มีรายได้สุทธิมอบให้รุ่น 205,720 บาท
 • 2.การจัดการแข่งขันกอล์ฟ ฯ ปี 60 โดย พ.อ.ชูเกียรติ ฯ จัดการแข่งขันที่สนามกอล์ฟ โรยัล เจมส์ ฯ นครปฐม รายรับ 1,670,000 บาท รายจ่าย -679,881 บาท คงเหลือรายได้สุทธิมอบให้รุ่น 990,119 บาท
 • 3.การจัดงานสังสรรค์ฯ ปี 60 โดย พล.ท.สุชาติ ว. พล.ต.วรรนพ และ พ.อ.สมภพ สมาชิก 141 นาย รวมครอบครัว 411 คน ห้องพัก 189 ห้อง รายรับ 1,593,700 บาท (ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาค 1 ล้านบาท) รายจ่าย -1,454,655 บาท (ไม่รวมเข็มขัดซึ่งจะนำไปแจกปลายปี) คงเหลือเงิน 139,045 บาท
 • 4.21 ธ.ค.60 เวลา 17.00 น. ประชุมคณะกรรมการ 2137 ที่ อาคารภายใน ม.พัน 29 เพื่อพิจารณาการจัดหารายได้ (จัดกอล์ฟพรือเก็บเงิน), การจัดงานสังสรรค์วงรอบ 3 เดือน, การจัดงาน ตท.2137 ปลายปี 61 ที่พัทยา
 • 5.21 ธ.ค.60 เวลา 18.00 น. งานสังสรรค์ 2137/ปีใหม่ วงรอบไตรมาส 4/60 ทบ. เป็นเจ้าภาพ สถานที่ อาคารใน ม.พัน 29 (พล.ม.2 รอ.) สถานที่และคาราโอเกะ – เฉลิมพล, อาหาร - สมภพ, เครื่องดื่ม – ชาญณรงค์, วิชัย - รวบรวมยอด สมาชิกที่ทราบข่าวช่วยประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเพื่อน ๆ 2137 ทุกท่านร่วมพบปะสังสรรค์โดยพร้อมเพรียงกัน
 • สถานภาพสมาชิกและการเงินรุ่น

สถานภาพสมาชิก 370 นาย เท่าเดิม รับราชการ 284 นาย นอกราชการ 86 นาย (พล.ต.106, พล.ท.21, พ.อ.(พ.) 143, พ.อ.13 พ.ท.1)

สถานภาพการเงิน 1 เม.ย. – 17 ธ.ค.60

 • 1. เงินรุ่นปี 59 ยกมา 13,982,202.32 บาท
 • 2. รายรับ 1,648,390.90 บาท รายจ่าย -868,950.- บาท (ศพ 132,000 บาท การกุศล 123,000 บาท บริหาร 613,950 บาท) คงเหลือรายรับ 779,440.90 บาท
 • รวมเงินปัจจุบัน 14,761,643.22 บาท (รวมค่ากระสุนปืน, ลองจ่าย ตท.2137) ยอดเงินในแต่ละบัญชี แบ่งเป็น
 • บัญชี ธ. ทหารไทยออมทรัพย์ 4,720,938.28 บาท
 • บัญชี ธ. ทหารไทยประจำ 9,000,000 บาท
 • บัญชี ธ. ออมสินเผื่อเรียก 2 บัญชี 40,704.94 บาท สลากออมสิน 1,000,000 บาท

เรื่องอื่น ๆ

1. ที่ประชุมรับรองสมาชิกวิสามัญคนใหม่ 1 นาย คือ นายรัฐ เขียวขำแสง

2. กำหนดการเชิญสมาชิกวิสามัญทั้งหมดและผู้แนะนำพบปะในโอกาสที่เหมาะสม

 

เสาร์ ที่ 9 ธ.ค.60 เลื่อนยศ เลื่อน/เปลี่ยนตำแหน่ง ชั้นยศนายพลของสมาชิก จปร.32 งวด 1 เม.ย.61 29 นาย

(A ยศสูงขึ้น, B ตำแหน่งสูงขึ้น, C ระดับเดียวกัน : นายพลใหม่ 15 นาย) 

1. สป. 3 นาย

• A พลตรี คำรณ ชาติเสวียง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

• A พลตรี บุญชู กลิ่นสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)

• A พันเอก อนุรักษ์ ข้าวทิพย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2. บก.ทท. 5 นาย

• C พลโท นเรนทร์ สิริภูบาล เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

• C พลตรี สัณห์เพชร สายสรรพมงคล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริการสิทธิประโยชน์กำลังพล กรมสารบรรณทหาร

• A พันเอก อนุพนธ์ ฟูเฟื่อง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

• A พันเอก วิโรจน์ เกิดแสง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

• A พันเอก ปรีชา สาลีผล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย

3. ทบ. 21 นาย

• B พลตรี ชัยรัตน์ จ่างแก้ว ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารบก เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหารบก

• B พลตรี อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็น รองเจ้ากรมการทหารช่าง

• B พลตรี ธวัชชัย มาชมสมบูรณ์ ผู้บัญชาการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

• B พลตรี มงคล รัตนจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง

• C พลตรี สดับพงษ์ จันทุรัตน์ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

• C พลตรี เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ รอง ผอ.สนย. สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น รอง ผอ.ศปป.

๔ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

• C พลตรี ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ ผอ.สรมน.5 สน.ปรมน.ทบ. เป็น ผอ.สรมน.6 สน.ปรมน.ทบ.

• C พลตรี ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ ผอ.สรมน.12 สน.ปรมน.ทบ. เป็น ผอ.สรมน.12 สน.ปรมน.ทบ.

• C พลตรี สรายุทธ ปาลิวนิช ผอ.สรมน.16 สน.ปรมน.ทบ. เป็น ผอ.สรมน.14 สน.ปรมน.ทบ.

• C พลตรี วิเชียร ผ่องจันทึก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทยเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

• A พันเอก กฤษดา พงษ์สามารถ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕

• A พันเอก ชาตรี กิตติขจร เป็น ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑

• A พันเอก ปรีชา เบ็ญจขันธุ์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า

• A พันเอก สุปัญญา วิไลรัตน์ เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓

• A พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

• A พันเอก จิรศักดิ์ เอี่ยมสมบุญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

• A พันเอก ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

• A พันเอก ภัคถพณ ป้อมบุบผา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

• A พันเอก บรรจง ไชยลังกา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

• A พันเอก บรรดิษฐ์ อินทสังข์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

• A พันเอก อำนาจ นาคศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

อาทิตย์ ที่ 13 พ.ค.61 พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานรุ่น จปร.32 ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน จปร.32 ครั้งที่ 1/2561 ณ  สโมสรทหารบก วิภาวดี

เข้าร่วมประชุม ประธาน : พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เลขานุการ พล.ต.เบญจพล ที่ปรึกษา พล.ท.สุชาติ ว. พล.ท.ชัยวิน

กรรมการกลาง :พล.ท.สุนัย, พล.ท.ปริญญา, พล.ท.ณภัทร,พล.ต.ชาญณรงค์ , พล.ต.วรรนพ,พล.ต.ประธาน,พล.ต.มนัส ,พล.ต.กิตติธัช,พ.อ.ชูเกียรติ,พ.อ. สมภพ,พ.อ.เทพชาตรี,พ.อ.กิตติเชษฐ,พ.ต. วิชัย ช.

สรุปการจัดกิจกรรมปี 61 ที่ผ่านมา

 • 1.การจัดงานสังสรรค์ ตท.2137 เมื่อ 21ธ.ค.60 ที่ ม.พัน.29 มีผู้มาร่วมงานประมาณ 50นาย และ มีการประชุม ผู้แทนของแต่ละเหล่า เพื่อจัดงานแข่งขันกอล์ฟ ตท.21
 • 2.การจัดงานแสดงความยินดีนายพลใหม่ วาระ 1 เม.ย.61สมาชิกและครอบครัวมาร่วมงาน 120 คนค่าจัดเลี้ยง 54,720 บาท กระบี่สั้นและป้ายชื่อ 85,500 บาท
 • สถานภาพสมาชิกและการเงินรุ่น

สถานภาพสมาชิก 370 นาย (เพิ่มวิสามัญ 1นาย ,เสียชีวิต 1นาย) รับราชการ 283 นาย นอกราชการ 87 นาย (พล.ท.23, พล.ต.119, พ.อ.(พ.) 129, พ.อ.11 พ.ท.1)

สถานภาพการเงิน 1 เม.ย. – 17 ธ.ค.60

 • 1. เงินรุ่นปี 60 ยกยอดมา  จำนวน 14,693,167.40 บาท
 • 2. รายรับ 249,982.18 บาท รายจ่าย -421,220.- บาท  จ่ายเกิน 171,237.40 บาท
 • รวมเงินปัจจุบัน 14,521,929.58 บาท (รวมค่ากระสุนปืน ) ยอดเงินในแต่ละบัญชี แบ่งเป็น
 • บัญชี ธ. ทหารไทยออมทรัพย์ 4,477,485.77 บาท
 • บัญชี ธ. ทหารไทยประจำ 9,000,000 บาท
 • บัญชี ธ. ออมสินเผื่อเรียก 2 บัญชี 44,443.81 บาท สลากออมสิน 1,000,000 บาท

 

 

***สมาชิก มีข้อคิดเห็น หรือต้องการ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อได้ที่ ผู้ดูแล   ID Line :wichai2132***

Visitors: 163,807